Karjeras nedēļa

No 8. līdz 12.oktobrim visā Latvijā norisināsies Karjeras nedēļa. Skolēnu vecāki tiek laipni lūgti piedalīties Karjeras nedēļas norisē, saskaņojot savu dalību pasākumos vai klases stundās ar klases audzinātāju.

Jau sesto gadu to organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra, pasākumus finansējot ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Karjeras nedēļas notikumu plānošanā iesaistās pilsētu un novadu pašvaldības ar mērķi aktualizēt ar skolēnu karjeras attīstības atbalstu saistītus jautājumus ne tikai skolu vidē, bet arī plašākā sabiedrībā, aicinot uzņēmumus rīkot mācību ekskursijas un profesionāļus stāstīt par savu karjeras pieredzi.

Rīgas domes Izglītības un kultūras departaments par Karjeras nedēļas vadmotīvu izvēlējies aicinājumu “Būvē savu karjeru pats!”, akcentējot, ka karjeras attīstības process norit visas dzīves laikā. Rīgas 85.vidusskolā karjeras nedēļas laikā viesosies dažādu profesiju pārstāvji. Sākumskolas skolēni iepazīsies ar profesijām farmācijas nozarē, restauratora, pirmskolas skolotāja un IT speciālista darba pienākumiem, kā arī profesiju dažādību mūsdienīgā lidostā, bet 7. b klases skolēni tiksies ar žurnāla “Avene” redaktori Sandru Krastu.

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolā karjeras nodarbības astotajām un devītajai klasei  vadīs personības izaugsmes treneri. 9.klases skolēniem būs iespēja kopā Daci Briedi – Zālīti  praktizēties karjeras mērķu plānošanā, bet 8.klases skolēni Nika Jansona vadībā apgūs metodes, lai veiksmīgi virzītos no sapņa uz mērķi.

Karjeras izglītības jautājumiem papildus uzmanība tiks pievērsta arī mācību priekšmetu stundās. Tā matemātikas skolotāja Inta Bredika pievērsīs 5.klases skolēnu uzmanību matemātisko metožu pielietojumam tāmētāja profesijā, bet 7.klases iepazīstinās ar matemātiskajām metodēm mērnieka profesijā mūsdienu un vēsturiskā skatījumā. Savukārt latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Blūma kopā ar sestās klases skolēniem attīstīs lietišķo rakstu prasmes un diskutēs par to praktisko nozīmi. Motivācijas vēstules, CV un iesnieguma paraugi veidos pamatu skolēna individuālajam portfolio.

Pasākumi skolēnu karjeras attīstības atbalstam norisināsies visu oktobri.

Precīzs pasākumu norises laiks tiks atspoguļots www.r85vsk.lv notikumu kalendārā un informējot par skolas īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātēm.

Skolēnu vecāki tiek laipni lūgti piedalīties Karjeras nedēļas norisē, saskaņojot savu dalību pasākumos vai klases stundās ar klases audzinātāju.

            Informāciju sagatavoja:

Anda Zariņa

Pedagogs karjeras konsultants