Karjeras nedēļa 2013

Karjeras nedēļa 2013

„Es būšu… Vai zini, kas būsi Tu?”

Šogad Karjeras nedēļu visā Latvijā organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Komisijas Euroguidance
tīkla programmas ietvaros (Euroguidance) sadarbībā ar Rīgas, Jelgavas,Ventspils, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Gulbenes, Cēsu, Kuldīgas un Valmieras pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

KD_logoLīdztekus Rīgas pilsētā rīkotajiem pasākumiem mūsu skolā interaktīvās nodarbības, diskusijas, mācību ekskursijas, zīmējumu konkursi, radošo darbu un grāmatu izstādes, prezentācijas
latviešu un angļu valodā tika plānotas, lai mudinātu skolēnus iepazīt profesiju pasaules
daudzveidību un apzināt turpmākās izglītības iespējas, kā arī palīdzētu jauniešiem
izprast sevi. Karjeras nedēļas aktivitātes notika ne tikai vecākajās klasēs, bet arī pamatskolā.

Vidusskolas klasēs ar lekciju „Ko darīt šodien, lai būtu veiksmīgs rīt” viesojās
Rīgas Sociālā dienesta darbiniece Sanita Kaša. Skolas publiskās runas konkursā
angļu valodā savu karjeras izvēli pamatoja un prezentēja 7. – 9. klašu skolēni.
Psiholoģes Aivas Ozoliņas mudināti jaunieši aizpildīja Dž.Hollanda pašizpētes
testu karjeras izvēles plānošanai un mācījās labāk atpazīt savas spējas,
intereses un vērtības, kā arī veidot reālu un pozitīvu paštēlu. 5. – 6.klašu audzēkņi apmeklēja
Koka ēku renovācijas centru „Koka Rīga”, kur tuvāk iepazina restauratora darbu un renovācijas centra
darbību. Sākumskolā saruna par karjeras nozīmi cilvēka dzīvē aizsākās klases stundā, vizuālās mākslas
nodarbībās vecāku profesija vai sapnis par savu karjeru nākotnē pārtapa krāšņos zīmējumos.
Skolas bibliotēkā skatāma izstāde skolotājiem un skolēniem „Par karjeru domājot …”, kurā apkopota
aktuālā informācija par pašizziņu un tēla veidošanas iespējām, kā arī jaunākajām tendencēm karjeras izglītībā.
Skolas pasākumu iedvesmoti, vairāki skolēni ar prieku piedalījās Karjeras nedēļas kopīgā noslēguma sarīkojumā „Pielaiko profesiju”.

 

 

Sagatavoja: Anda Zariņa

Rīgas 85.vidusskolas

karjeras nedēļas koordinatore