Jaunais “Skrejceļš” izdevums

Jaunais skolas avīzes “Skrejceļš” izdevums ir klāt.

Varēsiet izlasīt par:

  • Klajā nācis Rīgas 85.vidusskolas veidotais
    „Latvijas simtgades kalendārs”;
  • Uz jautājumiem atbild Skolēnu padome;
  • Projekts „Karjeras attīstības atbalsts vispārējās
    un profesionālās izglītības iestādēs” skolā;
  • Emīlija Korago „Gudrs, vēl gudrāks” finālā
    Latvijas televīzijā;

Avīze _2017_Latvijai