Rudens sporta diena 1. -11. klasēm

Mērķis. Popularizēt pārgājienu un sportiskas aktivitātes brīvā dabā.

Veicināt veselīgu dzīvesveidu skolēnu vidū.

Vieta un laiks.  Sporta diena notiek 1.-11.klasēm no Vecāķiem – Garciemam.

Aktivitātes. Būs dažādas sportiskas aktivitātes pie jūras, kā, piemēram, ierinda, rīta rosme, futbols un frisbijs, tautas bumba.

Izbraukšana ar vilcienu no Zemitānu stacijas līdz Vecāķiem. Pārgājiena noslēgumā paredzēts Pikniks jūras krastā.

Sliktos laikapstākļos mācamies.

Dalībnieki. Sporta dienā piedalās 1. – 11.klases

Norises gaita. visi iet pārgājienā no Vecāķiem – Garciemam

Organizatori: Pasākumu organizē sporta darba organizators  B.Kārlis

Vilcieni:

1.-3.klasēm izbraukšana 10.25 no Zemitānu stacijas – 10.45 Vecāķos

4.-11.klasēm izbraukšana 8.21 no Zemitānu stacijas – 8.41 Vecāķos

1.-11.klasēm no Garciema 13.18 vai 14.41 – Zemitānos 13.45 vai 15.06.

Autobuss #29:

No  Juglas  galapunkta 9.17 vai 10.09 (lūdzu izvērtēt iespējas)

Cien. klašu audzinātāji, lūdzu veikt instruktāžu par drošības un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu!

Piedalīšanās sporta dienā ir obligāta! Motivējam skolēnus!

Lūdzu sekot, lai skolēni ir apģērbušies atbilstoši laika apstākļiem un paredzētām sportiskām aktivitātēm.

1.a klase Vilciņa, A.Kostina

1.b klase Murēvica, T.Frolova

1.c klase Jansone, D.Brūdere

2.a klase  Ilze Kalēja, A.Ozoliņa

2.b klase Jautrīte Kuzmane , I.Jurgalāne

2.c klase Ivita Panga, O.Procuna

3.a klase Zane Kalve

3.b klase Iveta Zinovatnaja

3.c klase Indra Jēruma

4.a klase Valentīna Kučinska

4.b klase Baiba Burmistre

5.a klase Laura Valaine, J.Aizups

5.b klase Ieva Valaine

6.a klase Islana Vanovska

6.b klase Sandra Lipovska-Mekša

7.a klase Iveta Zinovatnaja

8.a klase Ligita Straube

8.b klase Daina Blūma

9.a klase Anda Krieva

11.klase Jānis Aizupietis

 

 

Ja kāds kl. audzinātājs vēl noteikti vēlas papildu pavadošo pedagogu, tad lūgums griezties pie A.Ozolnieces.