Karjeras izglītība

Esi sveicināts/ -a!

Prieks, ka esi ieskatījies/-usies mūsu skolas karjeras izglītības informatīvajā lapā. Tasliecina, ka domājot par nākotni, Tu meklē ceļu kā padarīt pasauli labāku, darbojoties.
Karjeras izglītība skolā tiek plānota kā pasākumu kopums, lai Tev un Taviemvienaudžiem palīdzētu attīstīt prasmes tavu interešu, spēju un iespēju samērošanā,lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdzētu uzkrāt zināšanas unizpratni par darba pasauli, kā arī akcentētu sapņu profesijas ciešo saikni ar ikdienasmācību procesu, ievadītu karjeras plānošanā un sniegtu praktisku informāciju partālākizglītības iespējām.
Tomēr galvenā darba daļa būs jāveic Tev pašam, jo karjera ir katra cilvēkaspēju efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, viņa mērķtiecīga darbībasavu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā gan sociālajā, ganprofesionālajā jomā.


Karjeras izvēle sākas ar pašizziņu!

Apzini tās aktivitātes un nodarbes, kuras sagādā Tev prieku un tās, kuras Tev labipadodas. Apdomā, kādas rakstura īpašības Tev piemīt un, kā tavas personīgās īpašībasvarētu Tev palīdzēt vai traucēt noteiktā darbības sfērā. Apsver, kādas vērtības Tev irsvarīgas, un kā Tu gribētu tās realizēt savā profesionālajā dzīvē.


Iepazīsti profesijas, darba pasauli un savas iespējas tajā iesaistīties!

Interesējies par dažādiem nodarbošanās veidiem, centies uzzināt visu par profesijām,kuras Tev šķiet interesantas. Noskaidro, kāda ir šo profesijas pārstāvju ikdiena –ko viņi dara, kāda ir viņu darba vide, kādas prasmes ir nepieciešamas, un kādas irkarjeras iespējas šajā jomā? Savlaicīgi uzzini kāda izglītība, prasmes un pieredze irnepieciešama uzsākot darbu. Iepazīsties ar mācību iestādēm, kas gatavo attiecīgāsnozares speciālistus. Rūpīgi seko savu sekmju dinamikai. Ir svarīgi, lai Tavasintereses nebūtu pretrunā Tavām spējām, un Tavs veikums būtu pieprasīts darba tirgū.
Esi neatlaidīgs meklē informāciju internetā vai skolas bibliotēkā, nebaidies uzrunātklases audzinātāju vai priekšmetu skolotājus, iztaujā vecākus! Apmeklē augstskolurīkotās atvērto durvju dienas, piedalies „ēnu” dienās.


Apdomā, kāda informācija vai resursi Tev vēl ir nepieciešami, lai ar pārliecībupieņemtu lēmumu studiju programmas izvēlē.

Rūpīgi izsver un izvērtē visus iespējamos variantus. Pārdomā, kā katra no šīmizvēlēm nākotnē varētu ietekmēt Tavus ģimenes dzīves plānus, skart brīvā laikapavadīšanas paradumus, mainīt Tavu garīgo dzīvi vai tālāk izglītības iespējas, varbūtienest korekcijas pat Tavās sabiedriskajās un politiskajās aktivitātēs. Tev noteiktipalīdzēs pozitīva pieredze! Atcerēties situāciju, kad veiksmīgi pieņēmi lēmumu. Kas toreiz palīdzēja izdarīt precīzo izvēli? Varbūt tavs personīgais redzējums, bet varbūtiedvesmai kalpoja vecāku, skolotāja vai drauga padoms. Jautā, jo ikviens jautājumsjau ir daļa no atbildes!
Par karjeras izvēles pamatprincipiem, karjeras nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī pašizziņasprocesa, informācijas un pieredzes lomu karjeras un studiju programmas izvēlēpapildus zināšanas var gūt gan klases stundās, gan karjeras izglītības fakultatīvajāsnodarbībās.


Mūsu skolā individuāli Tevi konsultēs:

  • par profesijas izvēles psiholoģiskajiem aspektiem – psihologs Aiva Ozoliņa,
  • par karjeras plānošanas pamatprincipiem un ieteicamo literatūru – karjerasizglītības fakultatīvo nodarbību vadītāja, bibliotekāre Anda Zariņa,
  • par veselības stāvokļa piemērotību profesionālajām interesēm – medmāsaVineta Briede,
  • par pašvaldību atbalstu sociālo problēmu risināšanā izglītības un karjeras jomā– sociālais pedagogs Ilze Kalēja.

Karjeras izglītības fakultatīvo nodarbību kalendārais plāns 2012./2013.māc g.

Noderīgas saites

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.