Vecāku diena – 11. aprīlī

Vecāku diena – 11. aprīlī!

  • Varēs vērot mācību stundas; (iepriekš individuāli piesakoties pie skolotāja, izmantojot e-klases sarakstes iespējas);
  • No 16.00-18.00 tikšanās ar priekšmetu skolotājiem; (Ja iepriekš būsiet pieteikuši vizīti pie skolotājiem, tad būs iespēja tikties arī līdz 19.00);
  • 18.00 – Nodarbība par mobingu Rīgas izglītības iestāžu vecākiem skolas Svētku zālē;
  • ~19.00 klases vecāku sapulces (detalizētāka informācija pie audzinātājiem);