Lieldienu netradicionālās stafetes

1. Mērķis un uzdevumi.

  • Veicināt skolēnu fizisko attīstību un veselības nostiprināšanu aktīvi iesaistoties sportiskās aktivitātēs ;
  • Aktualizēt Lieldienu svētku tradīcijas improvizācijā caur sportiskām aktivitātēm;
  • Attīstīt veiklību, uzmanību, rast pozitīvas emocijas un veicināt klases kolektīva saliedētību;
  • Radīt priecīgus pārsteigumus, pilnveidot prasmes un iemaņas.

2. Pasākuma norises vieta un laiks.

Pasākums notiks: 01.04. 2016  skola sporta zālē laikā no pl.8.30 – 10.00

3. Dalībnieki.

Pasākumā piedalās 1. – 3.klases

Klases ierodas sporta tērpos. Stafetēs piedalās 20 skolēni.

Pārējie atlikušie skolēni piedalās orientēšanās sacensībās meklējot Lieldienu olas pa skolu.
 

4. Organizatori.

Sacensības organizē un vada   G.Aizupiete  
 

5. Vērtēšana un apbalvošana.

Katrai klasei tiks piešķirts goda diploms par piedalīšanos un konfektes.