Olimpiskā diena

Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai cilvēkos vairotu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu.

LOK “Olimpisko dienu” rīko Olimpiskās kustības popularizēšanas nolūkā, apliecinot savu atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīves veidam un godīgas spēles principiem sportā.

Šogad "Olimpiskā diena 2014" notiks 168 norises vietās, kuras kopā pulcēs vairāk nekā 95 500 dalībnieku.
Arī mēs Rīgas 85.vsk. vingrosim kopā šo piektdien 10.00 svētku zālē.

1.Mērķis un uzdevumi.

Aktīvi iesaistot skolēnus kopīgā rītā vingrošanā, vērst skolēnu uzmanību veselīgam dzīves veidam un sporta popularizēšanai skolēnu vidū!

2.Vieta un laiks.

26.09.2014   pl.10.00 skolas aktu zāle

3.Organizatori.

  Vingrošanu organizē sporta skolotāja G.Aizupiete