Sporta diena – Orientēšanās

1.Mērķis un uzdevumi.

  • Atzīmējot Tēvu dienu, iesaistīt skolas skolēnu tēvus, vectēvus sportiskajā aktivitātē;
  • Popularizēt orientēšanās sportu;
  • Attīstīt veiklību, uzmanību, pilnveidot prasmes un iemaņas orientēšanās sportā;
  • Veicināt godīgu sacensību un  noteikumu ievērošanu.

2.Vieta un laiks.

11.09.2014   Biķernieku mežā

  • 1. – 8.kl. orientēšanās
  • 9. – 12.kl. nūjošana 

Aizbraukšana ar 11.trolejbusu līdz galapunkta pieturai.

3.Organizatori.

         Sporta dienu  organizē   G.Aizupiete

4.Pieteikumi dalībai un organizatoriskie jautājumi.

        Lūgums klašu audzinātājiem noskaidrot, cik no klases tēvu piedalīsies kopā ar savu bērnu sporta orientēšanās?  Iesniedz  sarakstus G.Aizupietei.

       Ierodoties uz startu, klašu audzinātāji iesniedz klašu sarakstus, kuros ir atzīmēti tie, kuri ir atbrīvoti no sporta, vai nav ieradušies uz sporta dienu. Dalība sporta dienā tiks vērtēta ar vērtējumu „ieskaitīts, neieskaitīts”sportā.

       Informējiet skolēnus par sporta dienas norises kārtību. Atbrīvotajiem  skolēniem klase ir jāpavada uz mežu, jāpalīdz klases audzinātājai pieskatīt skolēnu somas. Veikt insturktāžu par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, uzvedību sabiedriskās vietās un drošības noteikumu ievērošanu mežā.

      Sekot, lai skolēni būtu apģērbušies atbilstoši laika apstākļiem sporta apavos.

Dzeramos paši ņem līdzi somiņās.

 5.Skolotāji, kas pavada klases uz sporta dienu.

1.a klase  Iveta Zinovatnaja,

1.b klase  Aiva Ozoliņa, Anda Zariņa

1.c klase  Indra Jēruma, Dace Ruskule

2.a klase  Anita Brūdere, Renāte Neibulte

2.b klase  Baiba Burmistere, Inta Kļaviņa

3.a klase Ivita Panga

3.b klase Dace Murevica

4.a klase Islana Vanovska

4.b klase Jautrīte Kuzmane

5.a klase Ināra Barvika

5.b klase Gita Gorda

6.a klase Ligita Straube

6.b klase Daina Blūma

7.a klase Ināra Jurgalāne

8.a klase Jana Miglāne

9.a klase Jānis Aizupietis

11.a klase  Lilita Jansone

12.a klase Sandra Lipovska – Mekša

 

Klases startē šādā secībā:

 

pl.9.00 startē     9.,12.klases nūjošanā              pl.12.00 1.a,b,c kl. (ik pēc 10 min)

pl.9.00               8.a kl.                                      

pl.9.20               7.a kl.

pl.9.40              6.akl.

pl.10.00            6.b kl.

pl.10.20           5.b kl.

pl.10.40           5.a kl.

pl.10.50           4.b kl.

pl.11.00          4.a kl.

pl.11.00         11a.kl. nūjošana

pl.11.20         3.a kl.

pl.11.40         3.b kl.

pl.11.50        2.a kl.

pl.12.00        2.b kl.