Sporta diena

Rīt 21.05. Sporta diena, visdrīzāk, slikto laika apstākļu dēļ, notiks skolā!

1.Mērķis un uzdevumi.

  • Veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu aktīvi iesaistoties sportiskās aktivitātēs brīvā dabā;
  • Attīstīt veiklību, uzmanību, pilnveidot prasmes un iemaņas;
  • Veicināt godīgu sacensību, noteikumu ievērošanu visos sporta veidos;

 

2.Vieta un laiks.

21.05.2014   Uzvaras parkā

  • 1. – 4.kl.      pl. 9.00 – 12.00
  •  5. – 11.kl.    pl.10.00 – 13.00

Izbraukšana ar 3.autobusu līdz pieturai Kuģu iela.

 

3.Organizatori.

         Sacensības organizē   G.Aizupiete , tiesā skolēni, kuri ir atbrīvoti no sporta.

4.Sporta veidi.

1.Stafetes;

2.Skrituļošana (ņemt savas slidas, ja nav, ir iespēja nomāt ar visiem aizsargiem un ķiverēm Maksa 1eiro. Var ņemt skrejriteņus).

3.”Tautas bumba” (2. – 5.kl.meitenes);

4.Futbols ( komandā piedalās 6 zēni);Tiesnesis Toms Paipals;

5.Strītbols (3. – 11.kl.piedalās 3-4 zēni,var būt viena meitene); Tiesneši Kaspars Siliņš,Laila Rāzna

6.”Mednieki un pīles” (1.klases);

7.Lidojošo šķīvīšu mešana (4. – 11.kl.);

8.Kross (4. – 11.kl.tie,kuri neskrituļo);

9.Orientēšanās (1. – 5.kl.)

10.Rotaļa „Astes”(1.klasēm);

11. Apļojošā aukla(1.klasēm)

 

5.Pieteikumi dalībai.

        Līdz piektdienai 16.05.2014 klašu audzinātāji iesniedz  sarakstus G.Aizupietei, kuros ir atzīmēts, ko katrs skolēns darīs(kurš spēlēs futbolu, kurš spēlēs strītbolu).      Lūdzu  atzīmēt tos, kuri ir atbrīvoti no sporta , lai varam šos skolēnus piesaistīt tiesāšanai un sacensību organizēšanai. Informējiet skolēnus par sporta dienas norises kārtību. Atbrīvotajiem  skolēniem kontaktēties ar skolotāju G.Aizupieti.

 

 6.Skolotāji, kas pavada klases uz sporta dienu.

 

1.a klase   Anita Brūdere, Mārīte Radiņa, Renāte Neibulte – Miebolte

1.b klase Baiba Burmistere, Anda Zariņa,

2.a klase Ivita Panga, Inguna Tīkmere

2.b klase Dace Murevica, Sandra Lipovska-Mekša

3.a klase Indra Jēruma, Aiva Ozoliņa

3.b klase Jautrīte Kuzmane, Ilze Kalēja

4.a klase Ināra Barvika

4.b klase Iveta Zinovatnaja

5.a klase Ligita Straube

5.b klase Lolita Baranovska

6.a klase Ināra Jurgalāne

7.a klase Jana Miglāne

8.a klase Anda Krieva

10.a klase Ilze Kalēja

11.a klase Gunita Aizupiete

 

7.Sacensību organizācija un norise.

        Tie, kuri spēlēs  Futbolu un Strītbolu(zēni),dodas uz saviem laukumiem pie tiesnešiem. Šie skolēni pieslēgsies klasei,kad beigsies viņu sacensības šajās sporta spēlēs. Pārējie dodas pēc norādītas secības un startē dotajos sporta veidos!

        Ja gadās, kad kādai klasei iekavējies starts, sekot, varbūt ir iespējams startēt citur, lai nerodas sastrēgumi. Spēlēs,stafetēs, kur klases sacenšas savstarpēji, doties uz startu kopā.