Sporta pasākums „Lieldienu Raibā nedēļa”

„Lieldienu Raibā nedēļa” nolikums.

1.Mērķis un uzdevumi.

 • Popularizēt Lieldienu tradīcijas  organizējot sadraudzības spēli un netradicionālās stafetes starp klasēm;
 • Attīstīt veiklību, uzmanību, pilnveidot prasmes un iemaņas;
 • Veicināt godīgu sacensību noteikumu ievērošanu visos stafetes posmos;
 • Noteikt veiklāko klases kolektīvu.

2.Vieta un laiks.

Rīgas 85.vsk. sporta zāle.

 • 11.04.2014  9. – 12.kl.  pl.13.00 – 14.00
 • 14.04.2014   1. – 5.kl.   pl.13.00 – 14.00
 • 15.02.2014  6. – 8.kl.    pl.13.00 – 14.00

 

3.Organizatori.

         Sacensības organizē  G.Aizupiete , tiesā skolēni, kuri ir atbrīvoti no sporta.

 

4.Vērtēšana.

 • Sacensības notiek: netradicionālās stafetes starp 1. – 8. kl. un  9. – 12. klasēm.
 • Par uzvaru saņem  2 punktus par zaudējumu 0 punkti .
 • Iegūtie punkti tiks sasummēti un tiks noteikti uzvarētāji.
 • Komandas saņem goda diplomus.

 

5.Sacensību norise.

 • Sacensības  notiek Rīgas 85 vidusskolā sporta zālē.
 • Sacensības notiek netradicionālās stafetēs 1. – 8. klasēm, bet
 • „Dvieļu bols” 9. – 12. kl.(pēc volejbola noteikumiem līdz 21punktam)
 •  Komandu veido 6 spēlētāji, viena rezerve.
 • Stafetēs 1.- 3.klases veido divas komandas. Klase tiek sadalīta, lai komandu veidotu 10 skolēni(gan zēni,gan meitenes).

 

Dalībniekiem, kuri nepiedalās stafetēs būs uzdevums veidot krāšņāko gaili no klases iepriekš sagatavotiem dažādiem materiāliem (tiks dots šablons).

Krāšņie gaiļi tiks izstādīti skolas gaitenī apskatei.