Māmiņu dienu sagaidot

Kad bērni apkārt, tad ir kaut kā drošāk.

Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie

mūs aizstāvēt, tu jūties tomēr možāk,

tu jūties stiprāk, kad tev vajag iet.

Pat kliegt ir drošāk. Tumsā katrā pusē

tev bērni iet, un tu tiem ceļu šķir.

Es jūtu to, ka bailes manī klusē.

Es tāpēc esmu drošs, kad viņi ir.

Vai mātes mūžs nav vienās bailēs bijis ?

Viens izbijies un baiļu pienākums.

To vēl neviens nav dziesmā uzrakstījis,

cik mazi bērni ļoti stāv pār mums.

/I. Ziedonis/

2022. gada 06. maijā, skolas svētku zālē, plkst. 18.00 notiks Mātes dienai veltītais svētku koncerts.

Piedalīsies koru un ansambļu dalībnieki, tautas deju dejotāji un skatuves runas pulciņa dalībnieki.

Vecāki, vecvecāki, skolotāji un skolas darbinieki -mīļi aicināti!