Mācību ekskursija Swedbank

 

Sociālo zinību ietvaros astoto klašu skolēni apmeklēja Finanšu laboratoriju Swedbank galvenajā ēkā. Veicot interaktīvus uzdevumus, skolēni papildināja zināšanas un attīstīja prasmes finanšu pratībā.

Finanšu laboratorijas pamatā ir spēle ar izlaušanās istabas elementiem. Uzvara jeb atminamais seifa kods apslēpts piecās tematiskās stacijās, kas veltītas 21.gadsimta pieprasītākajām prasmēm darba tirgū, budžeta plānošanai, personības attīstībai, atbildībai plānojot budžetu vai uzņemoties kredītsaistības, kā arī drošībai e-vidē. Veiktās aktivitātes skolēnus mudināja pieņemt pārdomātus lēmumus, rīkojoties ar savām finansēm.

Laboratorijas apmeklējums tika iecerēts kā ārpusskolas finanšu un karjeras izglītības aktivitāte, kas papildina mācību procesu un sniedz iespēju gan iegūt jaunas zināšanas, gan praktiski nostiprināt sociālo zinību stundā apgūto. Skolēni atzinīgi novērtēja iespēju klātienē apmeklēt mūsdienīgās bankas telpas un pārbaudīt savas spējas no ikdienas mācību procesa atšķirīgā vidē.