Category: Mēs lepojamies

Mūsu panākumi olimpiādēs, dažādos konkursos, izstādēs un cita veida ārpusskolas pasākumos

Aprīlī

Valsts olimpiādē fizikā Armands Gedroics (9.a) ieguva 3.vietu. Valsts olimpiādē latviešu valodā un literatūrā Sandis Ružs (12.b) ieguva 3.vietu. Vokālo ansambļu konkursā – skatē mūsu skolas 5.-9.klašu ansamblis „Balsis” ieguva 1. pakāpes diplomu. Mūsu skolas 8.a klase ieguva 3.vietu konkursā…

Sasniegumi martā

Skolas matemātikas olimpiādes rezultāti 1. vieta   Līva Kristapsone 1.b Inga Barvika 3.b Edgars Pētersons 4.a 1./2. vietu dala   Marta Alma Melbārde 2.a un Aleksandrs Novikovs 2.a 2. vieta   Roberts Batars 1.b Tomass Zvaigznīte 3.a Alise Žagare 4.a…

Sasniegumi februārī

Vidzemes priekšpilsētas matemātikas olimpiādē   2. vietu ieguva Daina Erceniece (5.a) Bet atzinību – Māra Jaudzeme(5.a) Vidzemes priekšpilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē Sandis Ružs (12.b) ieguva 2.vietu. 2.vietu ieguva arī Sintija Ustupe (9.a), bet atzinību – Armands Zelčs (8.a)…

Sasniegumi decembrī

Decembrī Vidzemes priekšpilsētas vācu valodas olimpiādē 11.a klases skolniece Ieva Znotiņa ieguva atzinību Skolas matemātikas olimpiādes rezultāti: 1.vietu ieguvaDaina Erceniece (5.a), Linda LauraPaga (7.a), Dairis Rozenfelds (8.a), Armands Gedroics (9.a), Edgars Dūms(10.a) 2. vietu ieguva Māra Jaudzeme (5.a), Pēteris Mikus Pētersons (5.a), Viktors Artūrs…

Mēs lepojamies oktobrī

Oktobrī Skolas daiļrunāšanas konkursa „Rīgas Zvirbulis”rezultāti: 1.-3. klašu grupā 1.vieta- Semuels Klimaševskis(2.b) 2.vieta- Kristaps Paļums (3.a) 3.vieta- Rauls Vucāns(1.b) 4.-6.klašu grupā 1.vieta- Rūdolfs Krauklis(6.a) 2.vieta- Armands Sindrūms(4.a) 3. vieta- Laura Ražinska(4.a) Skolas latviešu valodas olimpiādes rezultāti: 8.-9.klašu grupā 1.vieta- Sintija…

Aprīlī

Latvijas Zinātniski pētniecisko darbu konferencē. 12. a klases skolniece Monta Eglīte ieguva 1. vietu   Rīgas pilsētas publiskās runas konkursā angļu valodā 1. vietu ieguva 9. b klases skolnieks Roberts Radžabovs.   Mūsu skolas 1.-2. kl. tautas deju kolektīvs “VARAVĪKSNE”…

Martā

Zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgas pilsētā 1.vietu ieguva Monta Eglīte (12.a), 3.vietu ieguva Linards Kļaviņš(12.a), atzinību – Rūdolfs Bokums(12.b)   Vidzemes priekšpilsētas krievu valodas (svešvalodas) izteiksmīgās runas konkursā 3.vietu ieguva Katrīna Kiršteine(11.b)   Mūsu skolas matemātikas olimpiādes rezultāti: 1.vieta –…

Martā

Vidzemes priekšpilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 2.vietu ieguva Sandis Ružs (11.b), atzinību – Ilze Bērziņa(12.a) Vidzemes priekšpilsētas matemātikas olimpiādē 3. vietu ieguva Andris Barviks(5.a)

Janvārī un februārī

Vidzemes priekšpilsētas Vokālo ansambļu skatē 1. pakāpes diplomu ieguva mūsu skolas 1. – 4. klašu ansamblis (Marta Dzene 1.a, Santa Johansone 1.a, Silva Jaudzeme 1.b, Džoanna Edžugbo 2.a, Līva Dārzniece 2.a, Laima Ozoliņa 2.a, Loreta Talente 2.a, Inga Barvika 2.b,…

Sasniegumi sportā

Draudzības spēles starp 3.-5.klasēm (Florbols, mini hokejs, mini futbols un tautas bumba):  2009./2010. gada sasniegumi 1.v. 4.a klase; 2.v. 5.a klase; 3.v. 3.a klase;