Category: Mēs lepojamies

Mūsu panākumi olimpiādēs, dažādos konkursos, izstādēs un cita veida ārpusskolas pasākumos

Sasniegumi martā

Labākās klases mācību darbā 2.-3. klašu grupā 2. b klase 4.-6. klašu grupā 5. b klase 7.-9. klašu grupā 8. a klase 10.-12. klašu grupā 11. a klase

Sasniegumi decembrī

Rīgas pilsētas vēstures 20.olimpiādes 2.posmā 2.vietu ieguva 9.a klases skolniece Linda Laura Paga, bet atzinību 9.a klases skolnieks Jānis Oto Kalniņš   Rīgas pilsētas fizikas 64. olimpiādē 2. Posmā 11.a klases skolnieks Armands Gedroics ieguva 2.vietu. 11.a klases skolniece Sintija…

Sasniegumi novembrī

Mūsu skolas labākās klases novembrī: 2.-3. klašu grupā – 2.b klase 4.-6. klašu grupā – 5.a klase 7.-9. klašu grupā – 7.a klase 10.-12. klašu grupā – 11.a klase   Atzinība par labām, teicamām sekmēm un uzcītību 1.klašu grupā Kristaps…

Sasniegumi oktobrī

Skolas Daiļrunātāju konkursa „Zvirbulis” labākie Letīcija Mikše (1.b), Tomass Mālers (2.b), Anastasija Ņikandrova (3.b), Patriks (3.a), Silva Jaudzeme (4.b) Skolas krievu valodas olimpiādes rezultāti: A grupa 1.vieta – Kintija Kalniņa (12.a) 2.vieta – Edgars Dūms (12.a) 3.vieta – Sandis Abramovičs…

Sasniegumi aprīlī

Vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „ Lieldienu rota” Mūsu skolas 5.a klases skolniece Samanta Marhilēviča ieguva 3. pakāpes diplomu, Bet 4.aklases skolēni Elīna Pozņaka, Linards Āboliņš un Gustavs Porietis ieguva atzinību   Konkursā „ Mans sapņu mocītis ” 3. pakāpes diplomu ieguva…

Sasniegumi martā

Vācu valodas valsts olimpiādē   3.vietu ieguva 12.a klases skolniece – Ieva Znotiņa Rīgas pilsētas matemātikas 63. olimpiādes 2.posmā atzinību ieguva :   Aiga Adrijanova (7.a), Daina Erceniece (6.a), Edgars Pētersons (5.a) Atklātajā angļu valodas olimpiādē atzinību ieguva   Helēna Jumburga…

Sasniegumi februārī

41. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice – 2013”   Latvijas kārtas laureātes – 2.b klases skolniece Anastasija Ņikandrova un 7.a klases skolniece Eva Evija Dzjubo; Skolas angļu valodas olimpiādes rezultāti: 1.vieta – Linda Paga (8.a), Eva Evija Dzjubo(7.a), Helēna Jumburga (6.a),…

Sasniegumi decembrī

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas vācu valodas olimpiādē 1.vietu ieguva Ieva Znotiņa (12.a) Skolas matemātikas olimpiādes rezultāti: 6.klašu grupā 1.vieta – Daina Erceniece (6.a) 2.vieta – Pēteris Mikus Pētersons (6.a) 3. vieta – Māra Jaudzeme (6.a) 7. klašu grupā 3.vietu ieguva Aiga…

Sasniegumi novembrī

Skolas bioloģijas olimpiādes rezultāti: 1.vieta Inita Rugāja (11.a), Armands Zelčs (9.a) 2. vieta Reinis Krauklis (11.a), Dairis Rozenfelds (9.a) 3.vieta Laura Strelke (11.a), Ņikita Umnovs (9.a) Mūsu skolas skolēni piedalījās Rīgas skolēnu skatuves runas konkursā „Rīgas zvirbulis” Uz trešo kārtu…

Sasniegumi oktobrī

Mūsu skolā notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde Rezultāti 8.-9. klašu grupā:1.vieta – Armands Zelčs (9.a)2.vieta – Artūrs Gailis (9.a)3. vieta – Linda Paga (8.a)Rezultāti 11.-12.klašu grupā:1.vieta – Edgars Dūms (11.a)2.vieta – Laura Strelke (11.a)3.vieta – Elvis Abramenko (11.a) Skolas…