Kategorija: Mēs lepojamies

Mūsu panākumi olimpiādēs, dažādos konkursos, izstādēs un cita veida ārpusskolas pasākumos

Lepojamies ar mūsu 4. klašu meitenēm!

  Rīgas 85. vidusskola lepojas ar mūsu 4. a klases Martas Melbārdes un 4. b klases Emīlijas Jakovļevas iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādes 4., 6., 8. klašu grupā. Pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izsakām pedagogiem:…

Lepojamies ar sasniegumiem!

Rīgas vēstures 27. olimpiādes 2. posmā 9.b klases skolniecei Emīlijai Šēnbergai atzinība Rīgas pilsētas angļu valodas 50. olimpiādes 2. posmā 12.a klases skolniecei Patrīcijai Pastarei 3.vieta Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiādes 2. posmā 9.b klases skolniecei Emīlijai Šēnbergai 3.vieta Paldies…

Sveicam labākos!

Neierasti klusi izsniegtas I semestra liecības. Lielākā daļa skolēnu šodien tās saņēma elektroniski. Izpalika tradicionālā zelta vai sudraba liecības ieguvēja sveikšana pie svētkiem rotātās skolas eglītes, kaut attālinātais mācību process, iespējams, bijis pat grūtāks. Paldies skolotājiem un skolēnu vecākiem! Lepojamies…

Sveicam labākos!

Ziemassvētku laiks mācību gadam iezīmē I semestra beigas, kad priecājamies par mācību sasniegumiem un apbalvojam labākos. Sveicam sekmīgākās klases un skolēnus! Veiksmi, sasniegumus, mācīties prieku Jaunajā gadā vēlam ikvienam skolēnam un skolotājam!

Sveicam Klāvu Klusumu Zaksu

Sveicam 4.b klases skolēnu Klāvu Klusumu Zaksu ar iegūto I pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā. Klāvs ar labiem panākumiem uzstājas skolas sarīkojumos un daiļlasīšanas konkursos kopš pirmās klases, taču šogad sniegums bija īpaši veiksmīgs. Paldies skatuves…

Apsveicam Skatuves runas konkursā

Skatuves runas  konkursā Vidzemes priekšpilsētā  piedalījās: Rainers Jansons un Ģirts Bukovskis ,kuri ieguva III pakāpes diplomu Kā arī Klāvs Klusums Zakss , kurš ieguva  III pakāpes diplomu un tika izvirzīts uz valsts skatuves runas konkursu.