Category: Mēs lepojamies

Mūsu panākumi olimpiādēs, dažādos konkursos, izstādēs un cita veida ārpusskolas pasākumos

Sveicam labākos!

Ziemassvētku laiks mācību gadam iezīmē I semestra beigas, kad priecājamies par mācību sasniegumiem un apbalvojam labākos. Sveicam sekmīgākās klases un skolēnus! Veiksmi, sasniegumus, mācīties prieku Jaunajā gadā vēlam ikvienam skolēnam un skolotājam!

Sveicam Klāvu Klusumu Zaksu

Sveicam 4.b klases skolēnu Klāvu Klusumu Zaksu ar iegūto I pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā. Klāvs ar labiem panākumiem uzstājas skolas sarīkojumos un daiļlasīšanas konkursos kopš pirmās klases, taču šogad sniegums bija īpaši veiksmīgs. Paldies skatuves…

Apsveicam Skatuves runas konkursā

Skatuves runas  konkursā Vidzemes priekšpilsētā  piedalījās: Rainers Jansons un Ģirts Bukovskis ,kuri ieguva III pakāpes diplomu Kā arī Klāvs Klusums Zakss , kurš ieguva  III pakāpes diplomu un tika izvirzīts uz valsts skatuves runas konkursu.

Apsveicam

1. Apsveicam Rīgas vēstures olimpiādes laureātus! 2.v. Ivo Konons 12.kl (tiek uz valsts olimpiādi) 2.v. Ārija Kalniņa 9.b kl. 3.v. Anete Propere 9.b. kl. Paldies vēstures skolotājai Ligita Straubei!   2. Apsveicam 8.-9.kl. meitenes ar iegūto II vietu Vidzemes priekšpilsētas…

11. klases projekts “Starpklašu kauss” iegūst III vietu

Apsveicam 11.klases komandu Evu Eviju Dzjubo, Valēriju Umnovu, Andi Bogdanovu, Anriju Gedroicu, Rūfolfu Kraukli un skolotāju J.Aizupieti, kuri ar savu projektu “Starpklašu kauss” ieguva III vietu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes projektu konkursā „Saliedēti…