Category: Jaunumi

Lepojamies ar sasniegumiem!

Rīgas vēstures 27. olimpiādes 2. posmā 9.b klases skolniecei Emīlijai Šēnbergai atzinība Rīgas pilsētas angļu valodas 50. olimpiādes 2. posmā 12.a klases skolniecei Patrīcijai Pastarei 3.vieta Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiādes 2. posmā 9.b klases skolniecei Emīlijai Šēnbergai 3.vieta Paldies…

Mīlestības pilnu pasauli !

Klašu audzinātāji šoreiz sarūpējuši pozitīvu, mīlestības pilnu pārsteigumu visai skolas saimei, (skatīt novēlējumus kolāžā). Lai Jūs un Jūsu tuvinieki ir veseli, stipri un laimīgi, lai mīlestība valda visapkārt!

Ēdienkartes no 15.02.2021. līdz 19.02.2021.

Ēdienkartes no 15.02.2021. līdz 19.02.2021. Ēdienkarte_1 Ēdienkarte_3 1.- 12. klašu skolēniem pārtikas paku izdale (par attālināto mācību periodu – 10  mācību dienu pusdienu reizēm) paredzēta 1.- 4. klasēm – 16.02.2021. no plkst. 12.00 līdz 16.00 un 5.-12. klasēm 18.02.2021. no…

Mūsu skolā Mīlestības diena bez tehnoloģijām -15.02.2021.

2021. gada 15. februāris– pirmdiena, Rīgas 85. vidusskolā tiek pasludināta kā ”Mīlestības diena bez tehnoloģijām”. Tas nozīmē, ka skolotāji būs devuši alternatīvus mācību uzdevumus šajā dienā, piemēram, laboratorijas darbi utml., kuros nav jāizmanto e-klase, Zoom, Microsoft Teams vai e-klases video saziņa.…

Rīgas 85. vidusskolai – 40 !

Svinot Rīgas 85. vidusskolas 40. gadskārtu visu šo 2020./2021. mācību gadu norisinās dažādas aktivitātes, papildinot atmiņu krātuvi par skolu un papildinot tās arhīvu. Lai arī klātienes svinīgais koncerts pagaidām liegts, tomēr laba vēlējumus teikt savai skolai un viens otram, mums…

Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši atbalsta pasākumus

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās  situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 85. vidusskola sniedz atbalstu, atbrīvojot…