Kategorija: Ēdināšana

Ēdināšanas firma
Rīgas 85. vidusskolā ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA “Baltic Restaurants Latvia”

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

SIA “Baltic Restaurants Latvia”
LV40003556833
AS Swedbank LV35HABA0551044889435
Ja pārskaitījumam izmantojat AS Swedbank internetbanku, tad jūsu ērtībai varat izmantot bankas definēto maksājumu.

e-pasts: sk.r85@daily.lv

Informācija vecākiem par launagu!

Informācija 1., 2. klašu vecākiem par launagu Launags skolā ir plkst. 14.30. Maksa par vienu ēdienreizi ir 0,70 EUR. Jāmaksā par mēnesi (šomēnes – no 8. līdz 30.datumam), norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi un laika periodu, vai atsevišķus datumus, par…

Ēdināšanas firmas rekvizīti

Rīgas 85. vidusskolā ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA “VERNIKS” Rekvizīti: Reģistrācijas Nr.40003690088 Prūšu iela 68, Rīga, LV 1035 Norvik Banka Konta Nr. LV24LATB0002010051814 Tālrunis 28288033 e-pasts: eksterina@inbox.lv