Kategorija: Publiskie iepirkumi

Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši atbalsta pasākumus

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās  situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 85. vidusskola sniedz atbalstu, atbrīvojot…

Nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Purvciema ielā 23A (iznomājamā platība 3.99 m²), būves kadastra apzīmējums 01000700926001 nomas līgumu. 26.10.2018. Rīgas 85. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Purvciema ielā 23A (iznomājamā platība3.99 m²), būves kadastra apzīmējums 01000700926001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe…

Iepirkums

1. Iznomājamais objekts. 1.1.Iestādes nosaukums Rīgas 85. vidusskola, iznomā Skolas telpas Rīgā, Nīcgales ielā 22., ar kopējo platību 12 kv.m., kafejnīcas izvietošanai Skolas pirmajā stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.