Seminārs “Kopā pret dezinformāciju un naida runu”

 

 

 

 

 

 

 

 

14. septembrī svētku zālē pulcējās 8. un 9.klašu Jaunieši, lai piedalītos Latvijas Cilvēktiesību centra rīkotajā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītajā seminārā “Kopā pret dezinformāciju un naida runu”. Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par dezinformācijas un naida runas negatīvo ietekmi sabiedrībā un mazināt neiecietības izpausmes, kā arī attīstīt jauniešu kritiskās domāšanas prasmes un medijpratību.

Semināra laikā skolēni veica vairākas aktivitātes, kas palīdzēja izprast naida runas un dezinformācijas jēdzienu. Naida runas kontekstā tika diskutēts par migrācijas problēmām Latvijā un citviet Eiropā. Praktiski uzdevumi un situāciju analīze palīdzēja izprast mediju darbības principus, pievērsa uzmanību sociālo tīklu drošas lietošanas noteikumiem. Sarunas par to, kā izvairīties no dezinformācijas un naida runas turpināsies sociālo zinību stundās, jo tad semināra dalībnieki dalīsies pieredzē ar saviem klases biedriem.

Noslēgumā Latvijas Cilvēktiesību centra speciālisti Jekaterina Tumule un Aleksejs Milovs aicināja skolēnus pārbaudīt savas zināšanas un piedalīties konkursā “Atmasko dezinformāciju”.

Vairāk par konkursu lasāms:  https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=atkartoti-izsludina-konkursu-8-12-klasu-skoleniem-atmasko-dezinformaciju-7811

Aizvadīta lietaina Sporta diena

Lai popularizētu sportisku dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū un dotu iespēju katram piedalīties sporta aktivitātēs, skolas sporta skolotāji tradicionāli organizēja Sporta dienu gan sākumskolā, gan pamatskolā. Norisinājās gan individuāli sporta skrējieni, gan stafetes katras klases ietvaros. Diemžēl, šoreiz izpalika spēku mērošanās starp klasēm, jo skola ievēro Covid -19 pandēmijas ierobežošanas noteikumu pasākumus, lai gan statistika gan iegūta par aktīvākajiem sportistiem katrā klašu grupā. Tomēr Sporta dienas kulminācija bija trīscīņas uzdevums: bumbiņas mešana tālumā, skrējiens uz ātrumu, šķēršļu joslas pārvarēšana. Būsim veseli un sportiski arī ikdienas gaitās !

 

Skolēnu padomes pārstāvju mācības Ogrē 26.-28.08.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā projektā ”Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid -19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” mācību ciklā visos Latvijas reģionos notika trīs dienu jauniešu -līderu un atbalsta personu-skolotāju klātienes mācības emocionālās kompetences stiprināšanai. Dalībnieki apguva zināšanas par veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas – ”Labbūtības ceļakarti” – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai.

1. septembris – Zinību diena!

2021. gada 1. septembra norises svinīgie skolas pasākumi:

plkst. 10.00 – 1. līdz 4. klasēm, bet plkst. 11.00 – 5. līdz 9. klasēm. Klašu pulcēšanās skolas iekšpagalmā. Pēc svinīgā pasākuma klašu audzinātāju pavadībā visi dodas uz klases stundām. Spēcīga lietus negaisa gadījumā klases audzinātājs skolēnus sagaida pie skolas un kopā dodas uz klases stundu.

Psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumi skolās pandēmijas radīto seku mazināšanai

Jau rīt, 2021. gada 26. augustā mūsu Skolēnu parlamenta pārstāvji Letīcija Mikše, Kristiāna Bērzkalne, Aivis Stāmurs un Rihards Korago dodas uz Ogri, lai piedalītos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā projektā ”Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid -19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” mācību ciklā. Visos Latvijas reģionos notiks trīs dienu jauniešu -līderu un atbalsta personu-skolotāju klātienes mācības emocionālās kompetences stiprināšanai. Dalībnieki apgūs zināšanas par veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī izstrādās savas skolas – ”Labbūtības ceļakarti” – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai. Mācības vadīs JSPA neformālās izglītības mācību psihologi.Interaktīvās mācības būs ar aktīvu līdzdarbošanos. Mūsu skolas komanda pārstāv vienu no 150 izglītības iestādēm, kuras piedalās mācībās.

Aktuāla informācija, uzsākot mācības Rīgas 85. vidusskolā 2021./2022. mācību gadā

  1. Uzsākot jauno mācību gadu, izglītības process skolā notiek klātienē;
  2. Skolēni mācību procesā var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid -19 testu;
  3. Pirmais tests (siekalu) skolēniem jānodod pirms mācību gada sākuma. Mūsu skolā testēšana tiek organizēta 27. augustā no plkst. 9.00 –  13.00. Lūgums 1. – 3. klašu skolēniem ierasties vecāku pavadībā. Pie klašu audzinātājiem varēs saņemt personalizēto konteineru testa veikšanai. Ja ir labi laika apstākļi, klases audzinātājs sagaida savus skolēnus pie skolas. ( Pielikumā laika sadalījums testa nodošanai). Lūdzam ievērot laika grafiku.

Turpmāk skolā testēšana notiks katru nedēļu.

  1. Testu rezultātus laboratorija sūta uz izglītojamā vai viņa vecāku e-pastu. Arī skola saņem informāciju par testa rezultātiem.
  2. Ja skolēns testa nodošanas dienā nav bijis skolā, tests ir jāveic individuāli Centrālajā laboratorijas filiālē, bez iepriekšēja pieraksta, norādot, ka skolēns mācās Rīgas 85. vidusskolā,
  3. Tests nav jāveic skolēniem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  4. Testēšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem;
  5. Sadarbspējīgie vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti vai apliecinājumi (papīra vai digitālā formā) jāuzrāda klases audzinātājam.
  6. Ja skolēna likumiskais pārstāvis pieņem lēmumu, ka viņa bērns iknedēļas rutīnas testu neveiks (siekalu testu), bērns klātienes mācību procesā piedalīties nevar. Šādā gadījumā 1.-8. klašu skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem jāraksta iesniegums skolas direktoram par izglītības apguvi ģimenē (mājmācību). Mājmācībā izglītojamā likumiskie pārstāvji uzņemas atbildību par izglītības procesa nodrošināšanu. Šādā gadījumā skola nenodrošina attālinātu mācību procesu.

Skolas administrācija

Pielikums. Laika sadalījums testa nodošanai 2021. gada 27. augustā.

1.a klase plkst. 9.00

1.b klase plkst. 9.10

1.c klase plkst. 9.20

2.a klase plkst. 9.30

2.b klase plkst. 9.40

2.c klase plkst. 9.50

3.a klase plkst. 10.00

3.b klase plkst. 10.10

4.a klase plkst. 10.20

4.b klase plkst. 10.30

5.a klase plkst. 10.40

5.b klase plkst. 10.50

6.a klase plkst. 11.00

6.b klase plkst. 11.10

6.c klase plkst. 11.20

7.a klase plkst. 11.30

7.b klase plkst. 11.40

8.a klase plkst. 11.50

8.b klase plkst. 12.00

9.a klase plkst. 12.10

9.b klase plkst. 12.20

 

Par testu