1991.gada barikāžu atceres pasākumu programma

Šogad aprit 31 gads, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Aicinām uz Barikādēm 31 programmas pasākumiem, kas galvenokārt notiks tiešsaistes režīmā.

Programma – Barikādēm 31

1991. gada barikāžu atceres pasākumi Rīgā:

“Labbūtības ceļakarte” – ierosme mācību stundai

Skolēnu pašpārvaldes īstenotajā projektā “Labbūtības ceļakartes” tika izgatavoti 3 informatīvi lielformāta plakāti, lai mudinātu jauniešus domāt par emocijām, veselīgu uzturu un meklēt stresa samazināšanas iespējas. Lai gan projekts noslēdzās jau pagājušās gada nogalē, plakāti savu aktualitāti skolā nav zaudējuši. Piemēram, šodien tie kalpoja par ierosmi sociālo zinību stundai 5.b klasē. Skolotājas Ligitas Straubes mudināti skolēni pētīja informāciju, veica pierakstus un plānoja savu labbūtības ceļa karti mācību gada II semestrim. Diskusijas par veselīgu uzturu, emocijām un mierīgu apzinātu dzīvi turpināsies arī nākošajā stundā. Lai katram izdodas sekot savai labbūtības ceļakartei!

Informatīvie plakāti izgatavoti JSPA atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta „Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas pilsētas vispārējās izglītības skolās”  (Nr. VP2021/4-23, PVM ID APS0810) ietvaros.

Lepojamies ar II pakāpes diplomu!

Mūsu Treisija Adamoviča- 6.c klase, Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā – izstādē “TEKSTILA KOLĀŽA – 2” ieguvusi 2. pakāpes diplomu. Lepojamies! Augstu novērtējam skolotājas Lilitas Jansones ieguldījumu, sagatavojot audzēkni.

Interešu izglītības noteikumi

Izglītības jomā saglabājas līdzšinējie nosacījumi par drošu mācību procesu (testēšana, maskas, distance, plūsmu nepārklāšanās u.c.), vienlaikus tiek paplašinātas iespējas bērniem apmeklēt interešu izglītības un sporta nodarbības, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Vēršam uzmanību, ka rīkojuma projektā Nr. 720 punktā 5.36. ir papildinājums par interešu izglītības norisi:

“5.36 formālās izglītības procesa īstenošanā pamata un vidējās izglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos. Minēto prasību attiecībā uz izglītojamo grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot, ja tas ir objektīvi pamatoti mācību priekšmetu (kursu) īstenošanā atbilstoši izglītības programmas specifikai, kā arī mācību priekšmetu konsultāciju, pagarinātās dienas grupu un interešu izglītības nodarbībās. Mācību priekšmetu konsultācijas, pagarinātās dienas grupu un interešu izglītības nodarbībās tiek ievērotas šo noteikumu 5.32.apakšpunktā minētās prasības, izņemot prasību par izglītojamo skaitu grupā, ja tās tiek īstenotas vienas grupas, klases vai kursa ietvaros.”

Ēnu diena -2022

Ēnu diena 2022. gadā norisināsies 9.februārī. Šogad Ēnotāji Ēnu devējus ēnos gan klātienē, gan tiešsaistē atkarībā no Ēnu devēja noteiktās kārtības. Skolēnu pieteikšanās Ēnu dienai sāksies 12.janvārī un norisināsies vairākās kārtās.

4.februāris: Nejaušais ēnotājs

9.februāris: Ēnu diena 2022

Vairāk informācijas www.enudiena.lv

 

 

Ēnu dienas norises datumi:

Ēnotāju 1.pieteikšanās kārta uz vakancēm – 12. -17. janvāris

Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 1.kārtā saņemtos pieteikumus -18. -20. janvāris

Ēnotāju 2.pieteikšanās kārta uz vakancēm -21. -24. janvāris

Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 2.kārtā saņemtos pieteikumus – 25.-27. janvāris

Ēnotāju 3.pieteikšanās kārta uz vakancēm -28.-31. janvāris

Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 3.kārtā saņemtos pieteikumus – 1.-3. februāris

 

 

 

Izvērtējot 1. mācību semestri lepojamies ar teicamām un izcilām sekmēm!

 Ar Rīgas 85. vidusskolas direktores rīkojumu Nr. VS85-21-109-ris 20.12.2021.

Izteikt pateicību un par teicamām un izcilām sekmēm:

  1. Rafaelam Savceņam – 3.b klase
  2. Nikolai Grigorjevai – 4.b klase
  3. Esterei Iļjinai  – 4.b klase
  4. Beatrisei Marčukai-Žurkovai -6.b klase
  5. Marei Miglai Zaksei – 6.b klase

Paldies par Jūsu godprātīgo darbu!

Sākt gadu ar pozitīvām ziņām!

Aizgājušā gada nogalē mūsu Rīgas 85. vidusskolas skolnieces piedalījās Rīgas Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā- izstādē “Portretu galerija- ieskaties radoši”, kurā tikušas pozitīvi novērtētas! Lepojamies ar Elīnas Pavāres 7.a klase – Otro un Trešo pakāpi, un Darijas Malobojevas 8.b klase – Trešo pakāpi un pateicības rakstu. Izsakām lielu pateicību par darba ieguldījumu skolotājai Lilitai Jansonei!

 

 

 

Projekta “Labbūtības ceļakartes” noslēgums

Ziemassvētku noskaņās tika sveikti aktīvākie skolēnu parlamentā, kas kopš mācību gada sākuma piedalījās projekta “Labbūtības ceļakartes” aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, kā arī plānoti darbi projekta ilgtspējas nodrošināšanai.

Tiešsaistē, apkopojot projektā paveikto, īpašu atzinību izpelnījās 7.a klases skolēni, kas decembrī sagatavoja un novadīja vairākas radošās nodarbības un darbnīcas piekto klašu skolēniem, kurās dalījās ar pieredzi un kopā ar skolēniem meklēja risinājumu kā uzlabot psihoemocionālo labbūtību skolas vidē, kā palīdzēt sev un saviem draugiem gūt prieku mācību procesā un skolas dzīvē.

Izvērtējot projekta pieredzi, skolēnu pašpārvalde secināja, ka tieši ikdienišķie ieradumi un attiecības ar draugiem ir vissvarīgākās, lai jaunietis skolā justos labi. Mājsēde, kuru skolēni pieredzēja arī projekta īstenošanas laikā, izjauca ierasto ritmu un apgrūtināja klātienes mācības, pēc atgriešanās skolā. Tādēļ tika nolems meklēt iespēju, lai turpinātu aktivitātes, kas sniegtu atbalstu Covid-19 seku mazināšanai. Pozitīvi, ka skolas vidē arī pēc projekta noslēguma 2021.gada beigās, atradīsies informatīvie stendi, kas atgādinās psihoemocionālās labbūtības saglabāšanai būtisku informāciju.

Visas projekta “Labbūtības ceļakarte” aktivitātes skolā notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” projekta „Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas pilsētas vispārējās izglītības skolās” (Nr. VP2021/4-23, PVM ID APS0810) ietvaros.