Kurss paredzēts 7. klases skolēniem mācību priekšmeta "Datorika" apbrobācijai