Mācību materiāli un praktiskie darbi 7. klasei mācību priekšmetā INFORMĀTIKA

Kurss paredzēts 7. klases skolēniem mācību priekšmeta "Datorika" apbrobācijai