Dzejas darbnīcā ikviens ir dzejnieks!

Klajā nākusi elektroniskā grāmata “Dzejas dienas 2019 Rīgas 85.vidusskolā”. Grāmatā apkopoti darbi, kurus 6.-11. klases skolēni radījuši mācību gada pirmajās literatūras stundās, vingrinoties dzejas rakstīšanā. Viņu veikums, tāpat kā skolotājas Dainas Blūmas un Ievas Valaines prasme iedvesmot, ir uzmanības vērts! https://ej.uz/dzejasdienasR85vsk

Animācija aizrauj

Otrdien ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolu apciemoja biedrības “MultenKulten” pārstāvji Krastīna un Ivars, lai iepazīstinātu 3. un 4. klašu skolēnus ar profesijām animācijā.

Nedēļa nākotnes profesijām

“Ielogojies nākotnē!” Ar šādu aicinājumu no 14.oktobra līdz 18.oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa. Klases stundās skolā viesojās 8 dažādu profesiju pārstāvji – skolēnu ģimenes locekļi un skolotāju paziņas, atsevišķām klasēm bija iespēja apmeklēt vecāku darba vietas. Milzīgs paldies visiem drosmīgajiem, uzņēmīgajiem un atsaucīgajiem, kas skolēniem ļāva ielūkoties profesiju pasaulē un kļuva par zvaigzni sava bērna klasē!

Drošākā klase skolā – 4.b!

Atgriežoties no rudens brīvdienām, diplomu “Drošākā klase” saņēma 4.b klases skolēni. Apbalvojumu klase kopā ar klases audzinātāju Daci Murevicu ieguva, veiksmīgi piedaloties izdevniecības “Zvaigzne ABC” un apdrošināšanas sabiedrības “Balta” rīkotajā drošības jautājumiem veltītajā konkursā skolēniem.

Nākotnes profesiju parāde

18.oktobrī no plkst. 12:10 – 13:55 skolā viesosies Valsts Izglītības attīstības aģentūras organizētā Karjeras nedēļas komanda, kas nākotnes profesiju pasaules iepazīšanai veltītas nodarbības šonedēļ vadījusi daudzās Latvijas skolās.

Foto no VIAA arhīva

Karjeras nedēļa sākusies!

Šogad Karjeras nedēļas vadmotīvs ir “Ielogojies nākotnē!”. Ar stāstījumu par tādām mūsdienīgām nodarbēm, kā geimeri, youtuberi, blogeri, influenceri Karjeras nedēļas norises mūsu skolā aizsāka 5. b klases skolēni. Sākumskolas skolēnus ar medmāsas profesiju iepazīstināja 1.c klases skolnieka Toma mamma. Nedēļas laikā gaidāmi daudz interesanti ar nākotni un profesijas izvēli saistīti pasākumi.

Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu?

Sadarbība un konfliktu risināšanas prasmes ir nepieciešamas ikvienā kolektīvā. Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu skolā darbu uzsāk foruma teātra darbnīca skolēniem “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”. Darbnīcā piedalās 24 skolēni no 7., 8. un 9.klases. Nodarbību idejas autori un vadītāji ir biedrības “Līdzdalības platforma” un Latvijas Cilvēktiesību centra speciālisti. Spraigās nodarbībās visas dienas garumā jaunieši apguva gan foruma teātra metodes, gan arī centās izprast varas attiecību, konfliktu un tiranizēšanas būtību, attīstīja prasmi uzklausīt vienaudžu viedokli. Darbnīcas nākošā nodarbība jau 15.oktobrī.

Runā dzejnieka lietas

Aleksandra Čaka dzīvoklī redzētās dzejnieka personīgās mantas un sadzīves priekšmeti latviešu valodas un literatūras stundā kalpoja par iedvesmas avotu skolēnu radošai izpausmei. 9.klašu skolēni A. Čaka memoriālo dzīvokli apmeklēja programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Tikšanās ar Imantu Ziedoni

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mūsdienās piedāvā iespēju, pirms apmeklēt kādu vietu klātienē, to iepriekš iepazīt virtuālajā vidē. Tā vidusskolēni, pirms došanās uz Imanta Ziedoņa muzeju Murjāņos, analizēja tā piedāvājumu interneta vietnē. Viņus uzrunāja Imanta Ziedoņa izpratne par muzeju un ceļu…

Muzejā kā mājās

Rudens ekskursiju dienā, 20. septembrī, 10. un 11. klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros pabija Imanta Ziedoņa muzejā “Dzirnakmeņi”. Atgriežoties skolā, tapa emocionāli piesātināti domraksti “Pārsteigumi un atziņas par Imanta Ziedoņa muzejā redzēto”.