Izglītība un darba tirgus

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros  6.03.2018. Rīgas 85.vidusskolā notika Interaktīva lekcija “Izglītība un darba tirgus” 8. 9.un 12.klašu skolēniem.

Talantu konkurss 2018

Turpinot tradīciju, arī šogad pirms skolēnu brīvlaika notiks Talantu konkurss, kurā varēsiet parādīt to, ko protiet labāk nekā citi. Šo un nākamo nedēļu variet pieteikt savu priekšnesumu (dziedāšana, dejošana, žonglēšana, aktiermāksla, utt.) pie skolotāja J. Aizupieša vai pie savas klases pašpārvaldes biedriem.

Atklāsim skolas jaunos talantus 🙂

Talantu konkurss notiks 08.03.2018 (ceturtdienā) plkst. 15.00.

Lekcija – Diskusija “Izglītība un darba tirgus”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros Rīgas 85.vidusskolā 8.,9.,12.klases skolēniem – 6.03.2017. plkst. 11:00 Svētku zālē notiks Lekcija- Diskusija   “Izglītība un darba tirgus”

Projektu koordinē PKK Indra Jēruma

Žetonvakars

23. februārī plkst. 18.00 notiks 12. klases Žetonvakars.

Tēma- “Purvciema lepnums 2018”.

Aicināti skolotāji, vecāki un tuvākie draugi!

„Karjeras izaugsme no skolas līdz sirmam vecumam”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros  14.02., 15.02.,19.02.2018. Rīgas 85.vidusskolā notika interaktīvas nodarbības „Karjeras izaugsme no skolas līdz sirmam vecumam”  7.a, 7.b un 8.klašu skolēniem.

Nodarbībās skolēni diskutēja par to, kāpēc ir svarīgi plānot savu dzīvi , kā vislabāk sevi noskaņot, lai sasniegtu mērķus un raisītos domas par nākotni. Kādi ir mērķu plānošanas pamatprincipi. Lektore skolēniem sniedza  zināšanas un  izpratni par to, no kā sastāv karjera un kas nepieciešams, lai tā attīstītos pareizā secībā. Katrs skolēns strādāja pie savas mērķa kartes izstrādes, veica pašanalīzi.

Pēc nodarbības katrs skolēns saņēma izpētes rezultātus ar ieteikumiem turpmākai darbībai, lai veiksmīgi varētu plānot un sasniegt savus mērķus.

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Indra Jēruma