Izprast vēstures un cilvēcības dabu

Cilvēki vēstures krustcelēs, – tā varētu raksturot 10.a klases skolēnu pārdomas pēc Dāvja Sīmaņa spēlfilmas “Tēvs Nakts” noskatīšanās. Kino apmeklējums notika Latvijas simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros š.g. 30. oktobrī. Tā mērķis bija saistīts ar programmas “Latvijas skolas soma” tematisko jomu – Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, uzsverot filmas sižeta aktualitāti tādos mācību priekšmetos kā vēsture, latviešu valoda un literatūra, kā arī politika un sociālās zinības.

Savā skolā ar “Latvijas skolas somu”

Šodien skolā bija īpaša diena, – Latvijas valsts simtgades iniciatīvas projektā “Latvijas skolas soma” pie mums ar izrādi “Putni” viesojās aktieris Edgars Lipors un mūziķis Goran Gora, īstajā vārdā Jānis Holšteins – Upmanis. Skolēni atraktīvā veidā un sirsnīgā gaisotnē tika iepazīstināti ar Latvijas noslēpumainās putnu pasaules iemītniekiem. Savukārt mūziķim Goran Goram tā bija sastapšanās ar savu pirmo skolu. Sākumskolas skolēni dabaszinību un latviešu valodas stundās turpinās pārrunāt izrādē piedzīvoto. Kā balodis būvē ligzdu? Cik plats ir vanaga spārnu atvērums? Kurš putns iemainīja zelta spalvas pret skaistāko balsi pasaulē? No kura lidoņa nobijās putnu draugs Edgars? Kādās teikās un pasakās aprakstīti Latvijas putni? Izrādē valdīja prieks par putnu un cilvēku kopā būšanu. Pat skolotājas iedzīvojās izrādes noskaņā un neviltotā sajūsmā gaidīja kāda slavena putnu pētnieka ierašanos.

3.a klases ceļojums Latvijas vēsturē

Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 3.a klase devās Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai piedalītos muzeja pedagoģiskajā nodarbībā “Ceļojums laikā ar Čipu un Capu”. Nodarbībā skolēni iepazinās ar muzeja pamatekspozīciju no senākajiem laikiem līdz mūsdienām un guva vērtīgas atziņas.

Metodikas “Profesijas un mācību priekšmeti” aprobācija

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” paver iespējas pedagogu sadarbībai un tālākizglītībai. Projektā ietvaros pedagogi karjeras konsultanti ne tikai rīko izglītojošus pasākumus skolēniem, bet arī papildina savas zināšanas un prasmes, apgūstot jaunas darba metodes.

Teātra apmeklējums projektā “Rīdzinieka iedvesmas grāmata”

Lietainā brīvlaika dienā cilvēks var palikt mājās un sūkstīties par laiku, bet pastāv arī citas iespējas. Piemēram, sestdien (27.10.2018) vairāki Rīgas 85.vidusskolas, Rīgas Lietuviešu vidusskolas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēni kopējā sabiedrības integrācijas projektā “Rīdzinieka iedvesmas grāmata” apmeklēja dzejas izrādi “Kas par traku, tas par traku” kultūras telpā “3 Māsas” un pārliecinājās, ka Ojāra Vācieša dzeja iedvesmo gan skolēnus, gan vecākus un vecvecākus. Paldies ģimenēm, kas atrada laiku apmeklēt izrādi! Teātra apmeklējums tika finansēts Rīgas domes Izglītības un kultūras departamenta sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi novembrī

Tradicionāli novembris ir Latvijas un patriotu mēnesis, kad īpaši tiek izceltas valstiskās un kultūras vērtības. Iespēju iepazīt Latviju kultūras mantojuma bagāto daudzveidību un mūsdienu izpausmju oriģinalitāti skolēniem dāvā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas iniciatīva “Latvijas skolas soma”. Šīs programmas ietvaros līdz gada beigām skolēni apmeklēs kino, teātrus, piedalīsies muzejpedagoģiskajās programmās, kā arī uzņems māksliniekus skolas Svētku zālē.

Informācijai

5. novembrī BLC “Ligzda” pedagogi apmeklēs semināru „Labās prakses piemēri bērnu personības pilnveidošanas atbalstam”.
BLC “Ligzda” 05.11.2018. nestrādās.

Karjeras attīstība no skolas sola līdz sirmam vecumam

Šonedēļ līdztekus mācību darbam skolā notika karjeras nodarbības, kuras vadīja biedrības “Alternatīvā attīstība” atraktīvās izaugsmes treneres Sanita un Inga. Nodarbības apmeklēja dažādas klašu grupas, sākot no pirmklasniekiem līdz pat desmitās klases skolēniem.

Pasākums “Karjeras attīstība no skolas sola līdz sirmam vecumam” īstenots ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Vaifija spēle sākumskolas skolēniem

Pateicoties 7.a klases skolniecei Elizabetei Annai Dinsbergai un viņas ģimenei, skolas bibliotēka ir saņēmusi 5 “Vaifija spēles” komplektus. Spēle ir organizācijas “Drošs internets” dāvinājums, kas paredzēts kā efektīvs mācību līdzeklis, lai veicinātu skolēnu izpratni par drošību virtuālajā pasaulē. Brīvlaikā aicinām sākumskolas skolotājus iepazīties ar spēli un izmantot to mācību procesā.

Top darbi Latvijas simtgades izstādei

Jau vairākas nedēļas 3.-4. klašu skolēni rokdarbu pulciņā “Darbīgie pirkstiņi” darināja iespaidīgas Latvijas simtgadei veltītas kompozīcijas no otrreizējām izejvielām – pudeļu korķiem. Skolotājas Zanes Vilciņas iedvesmotie darbi pārsteidza un iepriecināja ne tikai pašus darbu autorus, bet ikvienu, kam šodien bija laime tos skatīt rudens saules un zelta lapu apmirdzētus. Kompozīcijas tika veidotas, gatavojoties skolas Latvijas simtgades radošo darbu izstādei, ko atklāsim pavisam drīz – novembrī!