„Karjeras izaugsme no skolas līdz sirmam vecumam”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros  14.02., 15.02.,19.02.2018. Rīgas 85.vidusskolā notika interaktīvas nodarbības „Karjeras izaugsme no skolas līdz sirmam vecumam”  7.a, 7.b un 8.klašu skolēniem.

Nodarbībās skolēni diskutēja par to, kāpēc ir svarīgi plānot savu dzīvi , kā vislabāk sevi noskaņot, lai sasniegtu mērķus un raisītos domas par nākotni. Kādi ir mērķu plānošanas pamatprincipi. Lektore skolēniem sniedza  zināšanas un  izpratni par to, no kā sastāv karjera un kas nepieciešams, lai tā attīstītos pareizā secībā. Katrs skolēns strādāja pie savas mērķa kartes izstrādes, veica pašanalīzi.

Pēc nodarbības katrs skolēns saņēma izpētes rezultātus ar ieteikumiem turpmākai darbībai, lai veiksmīgi varētu plānot un sasniegt savus mērķus.

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Indra Jēruma

Nodarbība “ Mērķu plānošana”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros  Rīgas 85.vidusskolā 14.02.2018.- 9.klašu skolēniem notika nodarbība “ Mērķu plānošana” ,kuras laikā skolēniem lektore skaidroja, kā izplānot savus mērķus, lai tos sasniegtu un raisītu domas par nākotni.  Katrs skolēns strādāja pie savas mērķu kartes izveidošanas. Skolēniem tika sniegts plāns, kā darboties tālāk un, kam pievērst vairāk uzmanību, lai sasniegtu  savu nākotnes profesiju.

Apkopojot skolēnu pārdomas pēc nodarbības, skolēniem šī nodarbība patika, likās aizraujoša un interesanta, tajā ieguva daudz jaunu zināšanu, iedvesmoja vairāk piedomāt pie tā, par ko vēlas kļūt. Vairāki skolēni izteica vēlmi personīgi konsultēties ar lektori .

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Indra Jēruma

Nodarbība “Iepazīsti mašīnbūvi ar Tehnobusu”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros  13.02.2018. Rīgas 85.vidusskolas pagalmā  6.-12.klases skolēniem notika nodarbība “Iepazīsti mašīnbūvi ar Tehnobusu”.  Nodarbībā skolēni  iepazinās ar inženierzinātņu būtību un profesijām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē. Iespēja bija aplūkot autobusā uzstādītās modernās iekārtas. Piemēram, 3D printeris, metināšanas izmēģinājumu stends, automatizācijas mini- rūpnīcas “Festo” mezgls, zobratu mehānikas stends un citas neredzētas iekārtas. Lielākajai daļai skolēnu patika mācību nodarbība TehnoBusā. Vairākām meitenēm šķita, ka apskatīt iekārtas ir interesanti, taču praktiskās nodarbības piemērotākas zēniem. Sestās klases puišiem patika, ka TehnoBusā bija iespēja izmēģināt dažas ierīces.

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Indra Jēruma

Projektu nedēļa 13.-19.02.2018.

Skolā projektu nedēļa būs no 13.-19.februārim.

 • 1.klasēm no 12.-16.februārim papildus brīvlaiks
 • 2.-6.klases veido savus projektus “Latvijai 100” kopā ar audzinātājiem
 • 7.-9. klašu skolēni strādā pie saviem ZPD
 • 12.klase gatavojas Žetonu vakaram
 • 14.februārī – skolēni ir aicināti piedalīties “Ēnu dienās”
 • 15.februārī plkst. 13.00 notiks “Draugu spēles” Svētku zālē, pēc tam ~ plkst. 16.00 Valentīn-dienas diskotēka 2.-12.klasēm.
 • 16.februārī – tematiskā muzeju diena
 • 19. februārī projektu darbu aizstāvēšana pa vecumu/interešu grupām
 • + šajā nedēļā daudz dažādi Karjeras izglītības pasākumi
 • + visu nedēļu darbosies Valentīn-dienas pasts

Apsveicam

1. Apsveicam Rīgas vēstures olimpiādes laureātus!

 • 2.v. Ivo Konons 12.kl (tiek uz valsts olimpiādi)
 • 2.v. Ārija Kalniņa 9.b kl.
 • 3.v. Anete Propere 9.b. kl.

Paldies vēstures skolotājai Ligita Straubei!

 

2. Apsveicam 8.-9.kl. meitenes ar iegūto II vietu Vidzemes priekšpilsētas sacensībās Basketbolā!

Pirmo un otro klašu Lasītāju klubiņš

II semestrī skolas bibliotekāre sadarbībā ar pirmo un otro klašu audzinātājām uzsāk skolas lasīšanas veicināšanas programmu “Lasītāju klubs”. Klubiņā katrai klasei lasīšanai tiek piedāvātas latviešu un ārzemju autoru bilžu grāmatas, kā arī organizēti pasākumi, kuros skolēni pārrunā izlasīto un vērtē ilustrācijas, kā arī tiek apbalvoti čaklākie lasītāji. 1. klašu lasīšanas sasniegumus izvērtēsim 9.martā un 13.aprīlī, bet otrās klases čaklākie lasītāji atzinības saņems 19.februārī, 19.martā un 23.aprīlī. Paredzēts, ka Klubiņš viesosies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un apmeklēs RCB Filiālbibliotēku “Vidzeme” Rīgā.

Projekts “Karjeras attīstības atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” februārī

II semestrī skolā turpinās projekta “Karjeras attīstības atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes, februāra mēnesī notiks vairāki pasākumi:

 • 13.februārī no plkst. 9.00 līdz 16.00 skolas pagalmā Tehnobuss (6.-9.kl)
 • 14.februārī 9.klasēm “Mērķu plānošana” plkst. 9.00-13. 00
 • 14.februārī 7.a klasēm 9.-13.00 “Karjeras izaugsme no skolas līdz sirmam vecumam”
 • 15.februārī 8.klase 9.00 -10.30 “Karjeras izaugsme no skolas līdz sirmam vecumam”
 • 19.februārī 7. b kl. 9.-13.00 “Karjeras izaugsme no skolas līdz sirmam vecumam”

Studiju iespējas Latvijas Universitātē

Skolas bibliotēka ir saņēmusi Latvijas Universitātes (LU) informatīvo bukletu “Studiju iespējas pamatstudijās 2018”, kurā pārskatāmi sniegtas ziņas par bakalaura studiju programmām LU. Bukletā programmas sakārtotas pēc to piederības tādām zinātņu nozarēm kā humanitārās, izglītības, sociālās un veselības zinātnes. Var uzzināt studiju programmā iegūstamo grādu, fakultātes specializāciju, atrast norādes par studijām ārvalstīs un darba iespējām, kā arī ziņas par studiju praksi.

Ēnu diena 14. februārī

No 16. janvāra ir sākusies skolēnu (Ēnotāju) reģistrācija  un pieteikšanās Ēnu dienas 2018 vakancēm. Šogad Ēnu diena paredzēta 14. februārī. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un augsti novērtēta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena organizē biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija).