Koncerts – Latvijai 99

dav

“Zeme, kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu

Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums”

/D.Balodis/

Sveicot Latvijas svētkos, aicinām uz svētku koncertu š.g. 17.novembrī plkst. 12.10 skolas Svētku zālē.

 

Mārtiņdienas gadatirgus

āzis10. novembrī pēc 5.st. aicināti visi uz Mārtiņdienas tirdziņu Svētku zālē un tās foajē.
Skolēni  tiek aicināti pārdot pašceptus, pašaudzētus un pašgatavotus labumus, kā arī citas pašdarinātas lietas.

Iepirkties tiek aicināti visi!

P.S. Tie, kuri ieradīsiet ĶEKATNIEKU tērpos (pēc latviešu tradīcijām), būs atlaides!

Ķirbju izgrebšana Halloween noskaņās

Aicinām visas klases pēc rudens brīvlaika pirmdien (30.10.) –  IZGREBT ĶIRBI!

  • Pirmdien, šie Jūsu mākslinieciskie ķirbji jāizvieto izstādē skolas foajē.
  • Katra klase atrod vietu, kur to novietot, un pieliek klāt uzrakstu ar savu klasi.
  • Trešdien, pēc stundām darbiņus ir jāaiznes prom.

Labo darbu nedēļa

Visā Latvijā nedēļas garumā, no 2017. gada 16. – 20.oktobrim, jau kārtējo gadu, tiks atzīmēta Labo darbu nedēļa, kuras laikā ikviens tiek aicināts sniegt palīdzību līdzcilvēkiem un vairot palīdzēšanas kultūru valstī.

Mūsu skolā arī centīsimies to atzīmēt darot labus darbus.

  • Pirmdiena – Apskāvienu diena;
  • Otrdiena – Komplimentu diena;
  • Trešdiena – Bučiņu diena;
  • Ceturtdiena – Našķu diena skolotājiem;
  • Piektdiena – Izpalīdzīga roka meitenēm;

Visas nedēļas garumā Tev ir iespēja  nest dāvaniņas dzīvnieku patversmei “Ulūbele”. (nesam sākumā pie audzinātājiem, ned. beigās pie sk. Aizupieša 218 k.)

Karjeras atbalsts

No 2017. gada septembra Rīgas 85.vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Projekta mērķi ir uzlabot karjeras atbalstu izglītojamiem visās vecuma grupās, nodrošināt karjeras un vadības prasmju apguvi, veidot izpratni un nodrošināt informācijas pieejamību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Konference “Vēsture mums līdzās”

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 2017.gada 3.oktobrī
Rīgas 85.vidusskola sadarbībā ar Rīgas Klasisko ģimnāziju un Rīgas Lietuviešu vidusskolu Sabiedrības integrācijas projekta “Latvijas simtgades kalendārs” ietvaros rīko skolēnu zinātnisko konferenci “Vēsture mums līdzās” Rīgas Klasiskās ģimnāzijas svētku zālē š. g. 3.oktobrī plkst.15.20.