Aktuāli

RĪGAS 85. VIDUSSKOLA

UN SPORTA STADIONS UZ VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA LAIKU APMEKLĒTĀJIEM IR SLĒGTS.

IEEJA SKOLĀ (lai saņemtu mācību materiālus) NO NĪCGALES IELAS PUSES

no plkst. 8.00 – 15.00

Pazinojums

Par darba organizēšanu ārkārtējā situācijā

Izraksts no Rīgas 85. vidusskolas direktores rīkojuma Nr. VS85-20-43-ris

Par darba organizēšanu ārkārtējā situācijā

Pamatojoties uz MK 12.03.2020.rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosaku – no 17.03.2020. pedagoģiskajiem darbiniekiem

– veikt attālināto mācību procesu-gatavošanās mācību stundām;

– veikt saziņu ar izglītojamajiem un to vecākiem ( e-klasē);

– nodot mācību materiālus izglītojamajiem līdz tekošās dienas plkst. 8.30;

– saņemt atgriezenisko saiti par mācību vielas apguvi;

– komunicēt ar izglītojamajiem saskaņā ar noteikto mācību stundu skaitu nedēļā un mācību stundu sarakstu attiecīgajā mācību priekšmetā.

Aktuāli!

Pēc skolēnu brīvlaika mācību process tiks organizēts attālināti. Lūdzam sekot līdzi informācijai e-klasē.

18. un 25. martā plānotās iepazīšanās nodarbības topošajiem pirmklasniekiem nenotiks.

Pretendentu reģistrācija uz 1. klasi notiek elektroniski, aizpildot pieteikumu un nosūtot to uz skolas e-pastu r85vs@riga.lv.

 

Administrācija

Svarīga informācija!

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11. marta paziņojumu, ka COVID-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4.pantu “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”, atbilstoši Ministru kabineta valstī izsludinātajai ārkārtas situācijai, atsaucoties uz MK rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” punktu 4.3., pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no šī gada 13.marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.

Piektdien, 13.martā, izglītojamajiem, kuri ieradīsies skolā, tiks nodrošināta pieskatīšana.

Līdz 14.aprīlim atceltas arī visas interešu izglītības nodarbības (treniņi, mēģinājumi, sacensības, olimpiādes, konkursi u.c). Tiek atcelti visi masu pasākumi.

Pirmsskolā un skolās, kurās ir pirmsskolas grupas, jāsaņem rakstisks vecāku apliecinājums saskaņā ar rīkojuma 4.2. punktu.

 

Rīgas 85. vidusskolas

administrācija

covid-19_003 (1)

 

 

 

 

Darbs priekam

Saliekot galvas kopā ar improvizācijas teātra aktieriem, 1. – 3.klašu skolēni domāja par savām nākotnes profesijām. Atraktīvās profesiju šarādēs, improvizatoriem Ditai un Valdim piepalīdzot,  skolēni iejutās zobārsta, friziera, ugunsdzēsēja, mākslinieka, ķirurga un citu aizraujošu profesiju pārstāvju darba ikdienā.  Lomu spēles palīdzēja apjaust, kādas prasmes nākotnē būs nepieciešamas, un kuras no tām var apgūt mācoties sākumskolā. Atgriežoties klasē, skolēni pierakstīja savas atziņas.

Kultūras iepazīšanas spēle “Cietie rieksti”

Pēc skolēnu pavasara brīvdienām, 24.martā plkst. 13.10  Svētku zālē notiks gadskārtējā erudīcijas spēle Latvijas kultūras norišu iepazīšanai “CIETIE RIEKSTI”. Neformālā gaisotnē plānots atskatīties uz programmā “Latvijas skolas soma” apmeklētajiem pasākumiem un izbaudīt komandu spēles garu. 6.-11. klašu kolektīvus lūdzam pieteikt komandas līdz 13.martam.

Projekts “Prieks mācīties kopā!”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros skolai ir piešķirts finansējums projekta “Prieks mācīties kopā!” īstenošanai. Projekta mērķis ir skolā iekārtot telpu meditācijas un apzinātības prakses nodarbībām, kas veicinātu skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās prasmju attīstību sākumskolas posmā.

Izlaušanās saliedē klasi

Izlaušanos no ierastā un jaunu pieredzi skolēni guva alternatīvajā mācību stundā Imanta Ziedoņa klasē. Pagājušā nedēļā 8.a klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, iepazina Ziedoņa bibliotēku un izlaušanās istabu “Blēņas un pasakas”, kas šogad ieguva prestižo Latvijas Sabiedrisko mediju balvu “Kilograms Kultūras 2019” kategorijā “gada pārsteigums”.