Administrācijas pieņemšanas laiki

Direktore – Aija Makšāne

Direktora vietniece izglītības jomā Aiga Ozolniece
Direktora vietniece audzināšanas darbā  –

Administrācija pieņemšanas laiki:
Administrācijas persona Pieņemšanas laiki
Direktore – Aija Makšāne Otdiena 14.00-17.00
Direktora vietniece izglītības jomā – Aiga Ozolniece, tel. 67546315 Trešdiena 09.00-13.00 (citās dienās individuāli vienojoties)
Direktora vietniece audzināšanas darbā –