Administrācijas pieņemšanas laiki

Direktore – Aija Makšāne

Direktora vietniece izglītības jomā Aiga Ozolniece
Direktora vietniece audzināšanas darbā  –

Administrācija pieņemšanas laiki:
Administrācijas persona Pieņemšanas laiki
Direktore – Aija Makšāne Otrdiena: plkst. 14.00-16.00

Ceturtdiena: plkst. 9.00-11.00

Direktora vietniece izglītības jomā – Aiga Ozolniece, tel. 67546315
Direktora vietniece audzināšanas darbā –