Uzņemšana 10.klasē

Izmantojiet iespēju mācīties Rīgas 85. vidusskolā!

10. klasēm mēs piedāvājam:

Vispārizglītojošā virziena programmu:

    • obligātie mācību priekšmeti;
    • tai skaitā fizika, ķīmija un bioloģija;
    • tai skaitā padziļināta angļu valoda;
    • programmēšana pamati vai tehniskā grafika  – izvēles priekšmeti;

Dokumentu iesniegšana – 17.06.2019.- 21.06.2019.  plkst. 10.00 – 14.00

(iesniegums uz skolas veidlapas, pamatskolas beigšanas dokumentu kopijas, medicīnas dok.)

Uzņemšanas noteikumu sīkāk skatīt šeit.

Izmantojiet iespēju mācīties mūsu
Rīgas 85.vidusskolā!