Fakultatīvās un individuālās nodarbības

Apstiprināts ar Rīgas 85.vidusskolas direktores A.Makšānes 2018.g. 31.augusta rīkojumu Nr.VS85-18-117-rs
Rīgas 85. vidusskolas fakultatīvo un  ind./grupu nodarbību
saraksts 1.-12.klasēm  2018./2019.m.g.
Stunda Klase vai klašu grupa Kab. Mācību priekšmets Skolotājs
Pirmdiena 1 3.a II 218 Datorika Vilciņa Z.
2 1.a I 218 Datorika Jēruma I.
3
4
5
6
7 1.a 212 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Baibusa A.
8
Otrdiena 1 3.a II 218 Datorika Vilciņa Z.
2
3
4
5 1.b Zāle Koris Hvane E.
1.a II 215 Datorika Jēruma I.
6 1.a Zāle Koris Hvane E.
7
8 8.-10.kl. 315 Zinātniski pātnieciskās darbības pamati Kļaviņa I.
9 8.-10.kl. 315 Zinātniski pātnieciskās darbības pamati Kļaviņa I.
Trešdiena 1
2 4.b I 215 Datorika Ruskule D.
3 4.b II 215 Datorika Ruskule D.
4 1.b II 218 Datorika Jēruma I.
5 4.c I 215 Datorika Ruskule D.
6 4.cII 215 Datorika Ruskule D.
5.-10.kl. 209 Literārā avīze  Blūma D.
3.b II 218 Datorika Murevica D.
7 5.-10.kl. 301 Literārā avīze Valaine I.
1.a 212 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Baibusa A.
8 1.a 212 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Baibusa A.
5.-10.kl. 301 Literārā avīze Valaine I.
9
Ceturtdiena 0 8.-9.kl. 218 Datorika Aizupietis J.
1
2 2.b  I 218 Datorika Vilciņa Z.
3 2.a II 218 Datorika Vējiņa S.
4 2.a I 218 Datorika Vējiņa S.
5 1.b I 218 Datorika Jēruma I.
2.b II 215 Datorika Vilciņa Z.
1.a Zāle Ritmika Vainovska L.
6 1.b Zāle Ritmika Vainovska L.
3.c I 218 Datorika Vilciņa Z.
1.a 212 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Baibusa A.
7 1.a 212 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Baibusa A.
8 1.a 212 Latviešu valoda (jauniebraucējiem ) Baibusa A.
9 8.-10.kl. 315 Zinātniski pātnieciskās darbības pamati Kļaviņa I.
Piektdiena 1 3.b II 218 Datorika Murevica D.
2
3
4
5
6 3.c II 218 Datorika Vilciņa Z.
7