Pagarinātās darba dienas grupa

Pagarinātās darba dienas grupu norise:

Pagarinātās darba dienas 1.a+1.b  klases  grupas  darba grafiks 2019./2020.m.g. Pagarinātās darba dienas 1.c+1.b  klases  grupas  darba grafiks 2019./2020.m.g. Pagarinātās darba dienas 2.a+2.b  klases  grupas  darba grafiks 2019./2020.m.g.
Pirmdiena Kabinets Pirmdiena Kabinets Pirmdiena Kabinets
pēc 4.st.
pēc 5.st. pēc 5.st. 1 12.00-13.00 214
1 13.00-14.00 118 1 13.00-14.00 109 2 13.00-14.00 214
2 14.00-15.00 118 2 14.00-15.00 109 3 14.00-15.00 214
3 15.00-16.00 111 3 15.00-16.00 109 4 15.00-16.00 214
4 16.00-17.00 111 4 16.00-17.00 109 5 16.00-17.00 214
5 17.00-18.00 109 5 17.00-18.00 109 6 17.00-18.00 214
Otrdiena Otrdiena Otrdiena
pēc 4.st. pēc 4.st.
pēc 5.st. 1 12.00-13.00 214 1 12.00-13.00 214
1 13.00-14.00 121 2 13.00-14.00 109 2 13.00-14.00 214
2 14.00-15.00 121 3 14.00-15.00 109 3 14.00-15.00 214
3 15.00-16.00 121 4 15.00-16.00 109 4 15.00-16.00 214
4 16.00-17.00 121 5 16.00-17.00 109 5 16.00-17.00 214
5 17.00-18.00 214 6 17.00-18.00 214 6 17.00-18.00 214
Trešdiena Trešdiena Trešdiena
pēc 5.st. pēc 5.st. pēc 5.st.
1 13.00-14.00 108 1 13.00-14.00 109 1 13.00-14.00 316
2 14.00-15.00 108 2 14.00-15.00 109 2 14.00-15.00 121
3 15.00-16.00 108 3 15.00-16.00 109 3 15.00-16.00 121
4 16.00-17.00 108 4 16.00-17.00 109 4 16.00-17.00 121
5 17.00-18.00 109 5 17.00-18.00 109 5 17.00-18.00 109
Ceturtdiena Ceturtdiena Ceturtdiena
pēc 5.st. pēc 5.st. pēc 5.st.
1 13.00-14.00 121 1 13.00-14.00 118 1 13.00-14.00 316
2 14.00-15.00 121 2 14.00-15.00 119 2 14.00-15.00 316
3 15.00-16.00 121 3 15.00-16.00 119 3 15.00-16.00 214
4 16.00-17.00 121 4 16.00-17.00 119 4 16.00-17.00 214
5 17.00-18.00 214 5 17.00-18.00 214 5 17.00-18.00 214
Piektdiena Piektdiena Piektdiena
pēc 4.st. pēc 4.st. pēc 4.st.
1 12.00-13.00 118 1 12.00-13.00 118 1 12.00-13.00 118
2 13.00-14.00 108 2 13.00-14.00 119 2 13.00-14.00 214
3 14.00-15.00 108 3 14.00-15.00 110 3 14.00-15.00 214
4 15.00-16.00 108 4 15.00-16.00 110 4 15.00-16.00 214
5 16.00-17.00 108 5 16.00-17.00 110 5 16.00-17.00 214
6 17.00-18.00 214 6 17.00-18.00 214 6 17.00-18.00 214