Skolotāju saraksts

Skolotāju saraksts 2018./2019. m.g.

Uzvārds Vārds
Aizupietis Jānis
Blūma Daina
Bojarinova Olga
Burmistre Baiba
Daneberga-Eriksone Sandra
Frolova Tatjana
Hvane Elīza
Jansone Lilita
Jēruma Indra
Kalēja Ilze
Kalniņš Austris
Kalve Zane
Kārlis Bruno
Kļaviņa Inta
Krastiņš Kārlis
Krieva Anda
Kūla-Zīle Ieva
Korotkaja Antra
Liepiņš Mikus Dāvis
Makšāne Aija
Mančinska Iveta
Mazure Katrīna
Melngailis Jānis
Mjankova Laimdota
Murevica Dace
Nerlo Svetlana
Ozoliņa Aiva
Ozoliņa Lolita
Ozolniece Aiga
Panga Ivita
Procuna Olga
Ruskule Dace
Siliņš Edgars
Straube Ligita
Strēlis Andris
Širijeva Ieva
Vainovska Loreta
Valaine Ieva
Vanovska Islana
Vavilova Valentīna
Vējiņa Sigita
Vīksne Antra
Vilciņa Zane
Zariņa Anda
Ziemelis Arnolds
Zinovatnaja Iveta
Znotiņa Aina