Skolotāju saraksts

Skolotāju saraksts 2018./2019. m.g.

Uzvārds Vārds
Aizupietis Jānis
Baibusa Aija
Blūma Daina
Bojarinova Olga
Bredika Inta
Burmistre Baiba
Daneberga-Eriksone Sandra
Frolova Tatjana
Hvane Elīza
Jansone Lilita
Jēruma Indra
Kalēja Ilze
Kalniņš Austris
Kalve Zane
Kārlis Bruno
Kļaviņa Inta
Krastiņš Kārlis
Krieva Anda
Makšāne Aija
Mančinska Iveta
Mazure Katrīna
Melngailis Jānis
Murevica Dace
Nerlo Svetlana
Ozoliņa Aiva
Ozolniece Aiga
Panga Ivita
Procuna Olga
Ralle Baiba
Ruskule Dace
Siliņš Edgars
Straube Ligita
Strēlis Andris
Vainovska Loreta
Valaine Ieva
Vanovska Islana
Vasiļuka Jana
Vavilova Valentīna
Vējiņa Sigita
Vīksne Antra
Vilciņa Zane
Zariņa Anda
Ziemelis Arnolds
Zinovatnaja Iveta
Znotiņa Aina