Skolotāju saraksts

Skolotāju saraksts 2019./2020. m.g.

Uzvārds Vārds
Aizupietis Jānis
Blūma Daina
Bojarinova Olga
Burmistre Baiba
Daneberga-Eriksone Sandra
Frolova Tatjana
Bērzkalns Māris
Jansone Lilita
Freimanis Lauris
Kalēja Ilze
Kalniņš Austris
Kalve Zane
Kārlis Bruno
Kļaviņa Inta
Doroņina Ludmila
Krieva Anda
Kūla-Zīle Ieva
Korotkaja Antra
Reinholde Linda
Makšāne Aija
Mančinska Iveta
Ozolniece Katrīna
Melngailis Jānis
Lauža Inga
Murevica Dace
Nerlo Svetlana
Ozoliņa Aiva
Ozoliņa Lolita
Ozolniece Aiga
Panga Ivita
Procuna Olga
Ruskule Dace
Andža Klinta
Straube Ligita
Vainovska Loreta
Valaine Ieva
Vanovska Islana
Vavilova Valentīna
Vīksne Antra
Vilciņa Zane
Zariņa Anda
Zinovatnaja Iveta
Znotiņa Aina