Skolotāju saraksts

Tā ir mūsu skolas īpašā aura, skolotājs ir zinību devējs, draugs un līdzcilvēks, cilvēks uz kuru var paļauties ikvienā grūtā brīdī.

Skolotāju saraksts 2017./2018. m.g.

 

Uzvārds Vārds
Aizupietis Jānis
Balode Inga
Blūma Daina
Bojarinova Olga
Brūdere Daina
Burmistre Baiba
Endriksone Silvija
Tatjana Frolova
Hvane Elīza
Jansone Lilita
Jēruma Indra
Kairišs Jānis
Kalniņš Austris
Kalve Zane
Kārlis Bruno
Kļaviņa Inta
Kostina Ariadna
Krieva Anda
Māliņa Lana
Melngailis Jānis
Mihailovs Sergejs
Lagzdiņa Māra
Labdarbe Monika Vera
Nerlo Svetlana
Makšāne Aija
Murevica Dace
Olga Procuna
Ozolniece Aiga
Panga Ivita
Ruskule Dace
Siliņš Edgars
Straube Ligita
Vainovska Loreta
Valaine Laura
Valaine Ieva
Vanovska Islana
Vavilova Valentīna
Vīksne Antra
Zariņa Anda
Zinovatnaja Iveta
Znotiņa Aina
Zvirgzdiņa Aira