Pārbaudes darbu grafiks

2017./2018. m.g –  pārbaudes darbu grafiks pieejam šeit: P.D. grafiks