Pārbaudes darbu grafiks

2018./2019. m.g –  pārbaudes darbu grafiks pieejam šeit: P.D. grafiks