Pagarinātā dienas grupa

Rīgas 85. vidusskolas pagarinātās darba dienas grupas darba laiki:

Pagarinātās darba dienas 1.a klases  grupas pedagogu darba grafiks 2017./2018.m.g. Pagarinātās darba dienas 1b klases  grupas pedagogu darba grafiks 2017./2018.m.g.
Pirmdiena Pedagogs Pirmdiena Pedagogs
pēc 6.st. pēc 6.st.
1 14.00-15.00 Vējiņa S. 110.k. 1 14.00-15.00 Labdarbe M.V. 119.kab.
2 15.00-16.00 Vējiņa S. 110.k. 2 15.00-16.00 Labdarbe M.V. 119.kab.
3 16.00-17.00 Vējiņa S. 110.k. 3 16.00-17.00 Labdarbe M.V. 119.kab.
Otrdiena Otrdiena
pēc 5.st. pēc 5.st.
1 13.00-14.00 Labdarbe M.V. 214.kab. 1 13.00-14.00 Burmistre B. 119.kab.
2 14.00-15.00 Labdarbe M.V. 214.kab. 2 14.00-15.00 Burmistre B. 119.kab.
3 15.00-16.00 Labdarbe M.V. 214.kab. 3 15.00-16.00 Burmistre B. 119.kab.
4 16.00-17.00 Labdarbe M.V. 214.kab. 4 16.00-17.00 Burmistre B. 119.kab.
5 17.00-18.00 Labdarbe M.V. 214.kab.
Trešdiena Trešdiena
pēc 5.st. pēc 5.st.
1 13.00-14.00 Labdarbe M.V. 110.kab. 1 13.00-14.00 Burmistre B. 119.kab.
2 14.00-15.00 Labdarbe M.V. 110.kab. 2 14.00-15.00 Burmistre B. 119.kab.
3 15.00-16.00 Labdarbe M.V. 110.kab. 3 15.00-16.00 Burmistre B. 119.kab.
4 16.00-17.00 Labdarbe M.V. 110.kab. 4 16.00-17.00 Burmistre B. 119.kab.
Ceturtdiena Ceturtdiena
pēc 5.st. pēc 5.st.
1 13.00-14.00 Labdarbe M.V. 110.kab. 1 13.00-14.00 Burmistre B. 119.kab.
2 14.00-15.00 Labdarbe M.V. 110.kab. 2 14.00-15.00 Burmistre B. 119.kab.
3 15.00-16.00 Labdarbe M.V. 110.kab. 3 15.00-16.00 Burmistre B. 119.kab.
4 16.00-17.00 Labdarbe M.V. 110.kab. 4 16.00-17.00 Burmistre B. 119.kab.
17.00-18.00 Labdarbe M.V. 110.kab. 5
Piektdiena Piektdiena
pēc 6.st. pēc 6.st.
1 14.00-15.00 Labdarbe M.V. 119.kab. 1 14.00-15.00 Burmistre B. 119.kab.
2 15.00-16.00 Labdarbe M.V. 119.kab. 2 15.00-16.00 Burmistre B. 119.kab.
3 16.00-17.00 Labdarbe M.V. 119.kab. 3 16.00-17.00 Burmistre B. 119.kab.
4 17.00-18.00 Labdarbe M.V. 119.kab.

 

Pagarinātās darba dienas 2.a, 2.c  klašu  grupas pedagogu darba grafiks 2017./2018.m.g.   Pagarinātās darba dienas 2.b, 2.c  klašu  grupas pedagogu darba grafiks 2017./2018.m.g.
Pirmdiena Pedagogs Pirmdiena Pedagogs
pēc 6.st. pēc 5.st.
1 13.00-14.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
1 14.00-15.00 Nerlo S. 118.kab. 2 14.00-15.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
2 15.00-16.00 Nerlo S. 118.kab. 3 15.00-16.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
3 16.00-17.00 Nerlo S. 118.kab. 4 16.00-17.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
17.00-18.00 Nerlo S. 118.kab.
Otrdiena Otrdiena
pēc 5.st. pēc 5.st.
1 13.00-14.00 Vilciņa Z. 217.kab. 1 13.00-14.00 Murevica D. 111.kab.
2 14.00-15.00 Nerlo S. 118.kab. 2 14.00-15.00 Murevica D. 111.kab.
3 15.00-16.00 Nerlo S. 118.kab. 3 15.00-16.00 Murevica D. 111.kab.
4 16.00-17.00 Nerlo S. 118.kab. 4 16.00-17.00 Murevica D. 111.kab.
5 17.00-18.00 Nerlo S. 118.kab.
Trešdiena Trešdiena
pēc 5.st. pēc 5.st.
1 13.00-14.00 Nerlo S. 118.kab. 1 13.00-14.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
2 14.00-15.00 Nerlo S. 118.kab. 2 14.00-15.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
3 15.00-16.00 Nerlo S. 118.kab. 3 15.00-16.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
4 16.00-17.00 Nerlo S. 118.kab. 4 16.00-17.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
5 17.00-18.00 Nerlo S. 118.kab.
Ceturtdiena Ceturtdiena
pēc 5.st. pēc 6.st.
1 13.00-14.00 Panga 108.
2 14.00-15.00 Panga 108.
3 15.00-16.00 Panga 108.
4 16.00-17.00 Panga 108.
5 17.00-18.00
Piektdiena
pēc 3.st.
1 11.00-12.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
2 12.00-13.00 Zinovatnaja I.
3 13.00-14.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
4 14.00-15.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
5 15.00-16.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
6 16.00-17.00 Aira Zvirgzdiņa 214.kab.
7 17.00-18.00