Klašu audzinātāji

 

Klašu audzinātāju saraksts 2018./2019. m.g.

Klase Audzinātājs/a
1.a Iveta Zinovatnaja
1.b Indra Jēruma
2.a Sigita Vējiņa
2.b Baiba Burmistre
3.a Zane Vilciņa
3.b Dace Murevica
3.c Lilita Jansone
4.b Svetlana Nerlo
4.c Ivita Panga
5.a
5.b Inta Bredika
6.a Jānis Melngailis
6.b Daina Blūma
7.a Aija Baibusa
7.b Ieva Valaine
8.a Islana Vanovska
8.b Tatjana Frolova
9.a Iveta Zinovatnaja
10.a Ligita Straube