Klašu audzinātāji

Klašu audzinātāju saraksts 2019./2020.mācību gadā

1.a Ivita Panga

1.b Valentīna Vavilova

1.c Meldra Vaška

2.a Iveta Zinovatnaja

2.b Ieva Kūla-Zīle

3.a Lolita Ozoliņa

3.b Baiba Burmistre

4.a Zane Vilciņa

4.b Dace Murevica

4.c Lilita Jansone

5.a Ilze Izabella Dindune

5.b Svetlana Nerlo

6.a Antra Korotkaja

6.b Antra Korotkaja

7.a Jānis Melngailis

7.b Daina Blūma

8.a  Dace Ruskule

8.b Ieva Valaine

9.a Islana Vanovska

9.b Sandra Daneberga-Eriksone

10.a Klinta Andža

11.a Ligita Straube