Klašu audzinātāji

 

Klašu audzinātāju saraksts 2017./2018. m.g.
Klase Audzinātājs/a
1.a Valentīna Vavilova/Sigita Vējiņa
1.b Baiba Burmistre
2.a Zane Vilciņa
2.b Dace Murevica
2.c Lilita Jansone
3.b Svetlana Nerlo
3.c Ivita Panga
4.a Anita Jeruma
4.b Iveta Zinovatnaja
4.c Indra Jeruma
5.a Ariadna Kostina
5.b Inga Balode
6.a Laura Valaine, Māra Lagzdiņa
6.b Ieva Valaine
7.a Islana Vanovska
7.b Tatjana Frolova
8.a Iveta Zinovatnaja
9.a Ligita Straube
9.b Daina Blūma
12.a Jānis Aizupietis