Klašu audzinātāji

 

Klašu audzinātāju saraksts 2018./2019. m.g.

Klase Audzinātājs/a
1.a Iveta Zinovatnaja
1.b Ieva Kūla-Zīle
2.a Lolita Ozoliņa
2.b Baiba Burmistre
3.a Zane Vilciņa
3.b Dace Murevica
3.c Lilita Jansone
4.b Svetlana Nerlo
4.c Ivita Panga
5.a Antra Korotkaja
5.b Antra Korotkaja
6.a Jānis Melngailis
6.b Daina Blūma
7.a Ieva Širijeva
7.b Ieva Valaine
8.a Islana Vanovska
8.b Sandra Daneberga-Eriksone
9.a Iveta Zinovatnaja
10.a Ligita Straube