Izmaiņas

 

Otrdien, 12.06. 

9.klase vēsture eksāmens
Plkst.10.00 -12.35.zālē vadītājs I.Vanovska