Izmaiņas

 

Pirmdien, 18.12. skolā nebūs sk.Zvirgzdiņas

3.b  1.st. latv.val., 5.st. matemātika

4.a  2.,3.st. vada sk.Vilciņa, 4.st. dbs vada sk.Zinovatnaja, 5.st. matemātika vada sk.Ozolniece

5.a   1.st.—

6.a   1.st. krievu val.

6.b   1.st.—

7.a   2.st. krievu val.

7.b   2.st. —

8.a   8.st.—

12.a   3.,4.st. krievu val. / matemātika