Izmaiņas

Trešdien, 13.11. skolā nebūs sk.Ruskules, sk.Bērzkalna, sk.Andžas, sk.Ozolnieces K.

2.a   1.,5.st. visai klasei vada sk.Kūla-Zīle
3.a   3.st. visai klasei 211.kab.
5.a   6.st. angļu val. II
6.b   7.st.—
6.a   4.,5.,6.,7.st.—
7.b   2.st. sports, 3.st. krievu val., 4.st. angļu val.
8.a   0.,1.,2.st.—, 7.st. vācu v./ krievu val.
8.b   1.st.—, 6.st. vēsture

Ceturtdien, 14.11.

11.a kl.pēc 3.stundas  apmeklē izrādi “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris” LNT, sk. L.Straube

11.klase 1.st. ķīmija
6.b   7.st.—
7.a   5.st. sports, 7.st. klases stunda, 8.st.—
7.b   1.st.—
8.a   3.st. matemātika, 8.st.—
8.b   4.st. latv.val. patst.d.
9.b   2.st.—
9.a   7.st.