Skolēnu padome

Šobrīd skolēnu padome ir pilnīgi brīvprātīga un uz pašiniciatīvu balstīta aktīvistu grupiņa, kas cenšas skolas un savu dzīvi padarīt kaut mazliet interesantāku.

Skolēnu padomes prezidents 2017./2018. m.g. ir 9.a skolnieks Daniils Voroņins

Atnāc otrdien 218. kab
Aicināts ir katrs!
Skolēnu padomes nolikums

Rīgas 85. vidusskolas Skolēnu Padomes amati:

Prezidents – Daniils Voroņins 9.a;
Viceprezidents – Andis Bogdanovs 12.a;
Padomes protokolists – Eva Evija Dzjubo 12.a, Elīna Voroņina 9.a;
Mūzika un aparatūra – Daniils Voroņins 9.a, Anrijs Gedroics 12.a, Andis Bogdanovs 12.a;
Informācijas ministrija – Loreta Talente 8.a;
Mākslinieks – Ārija Kalniņa 9.b, Sintija Kriščuka 6.a;
Finanšu ministrija – Elīna Voroņina 9.a,
Fotogrāfs, operators – Annija Sāra Maļinovska 6.a;
Atbildīgais par Instagram kontu –  Rūdolfs Krauklis 12.a

Rīgas 85. vidusskolas kontaktinformācija:

   Facebook   Twitter   Twitter   instagram_app_large_may2016_200