Skolēnu padome

 

Šobrīd skolēnu padome ir pilnīgi brīvprātīga un uz pašiniciatīvu balstīta aktīvistu grupiņa, kas cenšas skolas un savu dzīvi padarīt kaut mazliet interesantāku.

Skolēnu padomes prezidents 2018./2019. m.g. ir 9.a skolniece Linda Trepša

Atnāc uz 312. kab.
Aicināts ir katrs!
Skolēnu padomes nolikums

Rīgas 85. vidusskolas Skolēnu Padomes amati:

Padomes sastāvs 2018./2019. m.g.

Prezidents – Linda Trepša 9.a;
Viceprezidents – Alens Aizupietis
Padomes protokolists – , Elīna Voroņina 10.a;
Mūzika un aparatūra – Daniils Voroņins 10.a;
Informācijas ministrija – Loreta Talente 9.a;
Mākslinieks – Sintija Kriščuka 7.a;
Finanšu ministrija – Elīna Voroņina 10.a,
Fotogrāfs, operators – Annija Sāra Maļinovska 7.a;
Atbildīgais par Instagram kontu –

Alise, Loreta, Līva, Karlīna (10.a.klase)

Alens Silvestrs Aizupietis, Žanete Tubele, Marta Alma Melbārde (9.a klase)

Alise Bērzapāne, Astrīda Smane,  Rainers Kokarevičs  KristersCirpons (6.a klase)

Deima Avenira, Sandra Sanija Broka (7.a klase)

Samanta Jansone un Ance Briede (5.b klase)

Emīlija Korago, Vanesa Zeiza (8.b klase)

Rīgas 85. vidusskolas kontaktinformācija:

  • Padomes konsultants – Antra Korotkaja
  • Skolēnu padomes prezidente Linda Trepša
  • Sociālajos tīklos:

   Facebook   Twitter   Twitter   instagram_app_large_may2016_200