Skolotāju dežūras

Skolotāju dežūras 2017./2018. m.g. 

Ēdnīca Foajē 1. stāvs (mazais + lielais gaitenis) 2. stāvs (mazais + garais gaitenis) 3.stāvs (mazais + garais gaitenis) Skolas

administrācija

pirmdiena D.Murevica
Z.Kalve
S.Mihailovs
D.Brūdere
V. Vavilova
D.Blūma
A. Kostina
I.Kalēja
L.Jansone
M.Lagzdiņa
A.Ozolniece
otrdiena B.Burmistre
B.Kārlis
A.Ozoliņa
J.Melngailis
M.Lagzdiņa
I.Panga
Z.Vilciņa
A.Kostina
L.Jansone
I.Balode
A. Makšāne
trešdiena I.Zinovatnaja
I.Jēruma
B.Kārlis
A. Zvirgzdiņa
D.Blūma
D.Murevica
L.Valaine
L. Straube
I.Kļaviņa
I.Balode
A.Ozolniece
ceturtdiena I.Jēruma
I.Zinovatnaja
J. Melngailis
O.Procuna
I.Māliņa
S.Nerlo
L. Straube
L.Valaine
I.Valaine
I.Vanovska

A.Makšāne
J.Aizupietis

piektdiena I.Panga
V.Vavilova
T.Frolova
J.Kairišs
Z.Kalve
B.Burmistre
I.Kalēja
I.Māliņa
I.Vanovska
I.Valaine
J.Aizupietis