Interešu izglītības pulciņi

 Rīgas 85. vidusskolas interešu izglītības nodarbības 2019./2020.m.g.

 

Nr.p.k Pulciņa nosaukums Skolotājs Nodarbību laiks un vieta
 1. Metāla apstrāde“Metālapstrāde” 5.-12.klasei  Māris Bērzkalns Trešdiena: 14.00-15.30
 2. Kokapstrāde“Kokapstrāde” 5.-12.klasei  Māris Bērzkalns Pirmdiena: 14.00-16.20
3. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 1.-2.klasei Anete Tambaka Otrdiena: 13.10-14.40

Trešdiena: 13.10-14.40

4. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 3.-5.klasēm Anete Tambaka Otrdiena: 14.40-16.15

Trešdiena: 14.40-16.15

 5. 1.-2. kl. koris“Mārītes” Aija Upeniece Pirmdiena: 13.15-13.55

Trešdiena: 13.15-13.55

 6. 3.-4.kl. koris“Mārītes” Aija Upeniece Pirmdiena: 14.05-14.45

Trešdiena: 14.05-14.45

 7. 1.-4.kl. vokālais ansamblis “Cīrulīši” Aija Upeniece Trešdiena: 14.50-15.30

Ceturtdiena: 14.05-14.55

 8. 10.-11. kl. vokālais ansamblis Aija Upeniece Piektdiena: 7.45-9.10
 9. 5.-11.kl koris “Variācijas” Aija Upeniece Pirmdiena: 14.50-15.30

Ceturtdiena: 8.00-9.10

10. Vokālais 5.-9. klašu ansamblis Aija Upeniece Pirmdiena: 15.40-16.20

Trešdiena: 15.40-16.20

 11. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (1.kl.) Zane Vilciņa Pirmdiena: 14.00-15.30
12. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (2.kl.) Zane Vilciņa Trešdiena: 14.00-15.30
13. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (3.-4.kl.) Zane Vilciņa Otrdiena: 13.15-14.45
 14. Tēlotājmāksla “Burvju ota”
1.-4.klasei
Lilita Jansone Otrdiena: 12.10-12.50

14.05-14.45

Piektdiena: 14.00-14.40

 15. Tēlotājmāksla “Burvju ota” 5.-11.klasei Dace Ruskule Trešdiena: 14.50-17.00
 16. Novada vēsture 8.-11. klase
Novadpētniecības pulciņš
Ligita Straube Pirmdiena: 15.30-16.40
 17. Skatuves runa (1.-11.klasei) Anda Krieva Otrdiena:13.10-15.30
 18. Informātikas un robotikas pulciņš “Digitāļi”(5.-11.klase) Jānis Aizupietis Otrdiena:16.00-18.00
19. Rotu izgatavošana “Pašu rotas” Inta Kļaviņa Trešdiena: 14.50-17.00
 20. Sporta spēles (5.-11.kl.) Bruno Kārlis Pirmdiena: 14.45-15.25

Otrdiena: 14.45-15.25

21. Vispārējā fiziskā sagatavotība (5.-11.kl.) Bruno Kārlis Pirmdiena: 7.45-8.25

Trešdiena:7.45-8.25

22. Sporta spēles (1.-4.klase) Jānis Melngailis   Trešdiena: 15.30-17.00