Interešu izglītības pulciņi

 Rīgas 85. vidusskolas interešu izglītības nodarbības 2019./2020.m.g.

 

Nr.p.k Pulciņa nosaukums Skolotājs Nodarbību laiks un vieta
 1. Metāla apstrāde“Metālapstrāde” 5.-12.klasei  Māris Bērzkalns Metālapstrādes kabinets

Trešdiena: 14.00-15.30

 2. Kokapstrāde“Kokapstrāde” 5.-12.klasei  Māris Bērzkalns Kokapstrādes kabinets

Pirmdiena: 14.00-16.20

3. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 1.-2.klasei
4. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 3.-5.klasēm
 5. 1.-2. kl. koris“Mārītes” Aija Upeniece Zāle

Pirmdiena: 13.15-13.55

Trešdiena: 13.15-13.55

 6. 3.-4.kl. koris“Mārītes” Aija Upeniece Zāle

Pirmdiena: 14.05-14.45

Trešdiena: 14.05-14.45

 7. 2.-4.kl. vokālais ansamblis “Cīrulīši” Aija Upeniece
 8. 10.-11. kl. vokālais ansamblis Aija Upeniece
 9. 5.-9.kl koris “Variācijas” Aija Upeniece Zāle

Pirmdiena: 14.50-15.30

Trešdiena: 14.50-15.30

10. Vokālais 5.-9. klašu ansamblis Aija Upeniece
 11. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (1.kl.) Zane Vilciņa 217. kabinets

Pirmdiena: 14.00-15.30

12. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (2.kl.) Zane Vilciņa 217. kabinets

Trešdiena: 14.00-15.30

13. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (3.-4.kl.) Zane Vilciņa 217. kabinets

Otrdiena: 13.15-14.45

 14. Tēlotājmāksla “Burvju ota”
1.-4.klasei
Lilita Jansone Pirmdiena: 13.15-14.45

Ceturtdiena: 14.00-14.45

 15. Tēlotājmāksla “Burvju ota” 5.-11.klasei Dace Ruskule 215. kabinets

Trešdiena: 14.50-17.00

 16. Novada vēsture 8.-11. klase
Novadpētniecības pulciņš
Ligita Straube 317. kabinets

Pirmdiena: 15.30-16.40

 17. Skatuves runa (1.-11.klasei) Aija Upeniece
 18. Informātikas un robotikas pulciņš “Digitāļi”(5.-11.klase) Jānis Aizupietis 218. kabinets

Pirmdiena: 16.20-17.20

Trešdiena: 16.20-17.20

19. Rotu izgatavošana “Pašu rotas” Inta Kļaviņa 215. kabinets

Trešdiena: 14.50-17.00

 20. Sporta spēles (5.-9.kl.) Bruno Kārlis   Sporta zāle
21. Vispārējā fiziskā sagatavotība (5.-11.kl.) Bruno Kārlis
22. Sporta spēles (1.-4.klase) Jānis Melngailis   Sporta zāle