Interešu izglītības pulciņi

 Rīgas 85. vidusskolas interešu izglītības nodarbības 2018./2019.m.g.

 

Nr.p.k Pulciņa nosaukums Skolotājs Nodarbību laiks un vieta
 1. Metāla apstrāde“Metālapstrāde” 5.-9.klasei  Arnolds Ziemelis Metālapstrādes kabinets

Piektdiena 15.30-17.30

 2. Kokapstrāde“Kokapstrāde” 5.-9.klasei  Arnolds Ziemelis Kokapstrādes kabinets

Pirmdiena 15.30-16.50

3. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 1.-2.klasei Edgars Siliņš Pirmdiena 14.00-15.00
Trešdiena, 14.00-15.00,
4. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 3.-4.klasēm Edgars Siliņš Pirmdiena,15.00-16.00
Trešdiena, 15.00-16.00
 5. 1.-2. kl. koris“Mārītes”  Andris Strēlis Pirmdiena 13.10-13.50
Trešdiena, 13.10-13.50
 6. 3.-4.kl. koris“Mārītes”   Andris Strēlis Pirmdiena 14.00-14.40
Trešdiena 14.00-14.40
 7. 2.-4.kl. vokālais ansamblis “Cīrulīši”   Andris Strēlis Pirmdiena 14.50-15.30
Trešdiena, 14.50-15.30
 8. 9.-10. kl. vokālais ansamblis Elīza Hvane Otrdiena 8.30-9.10.
Ceturtdiena, 14.50- 15.30 Svētku zāle
 9. 5.-9.kl koris “Variācijas” Elīza Hvane Otrdiena 8.30-9.10
Ceturtdiena 14.50-16.10Svētku zāle
10. Vokālais 5.-8. klašu ansamblis Elīza Hvane Otrdiena 7.50-8.30
Ceturtdiena, 7.50-8.30 un 15.30-16.10Svētku zāle
 11. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (1.kl.) Zane Vilciņa Piektdiena 14.00-15.30
217. kabinets
12. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (2.kl.) Zane Vilciņa Otrdiena 14.00 – 15.30
217. kabinets
13. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (3.-4.kl.) Zane Vilciņa Trešdiena 13.10 – 14.40
217. kabinets
 14. Tēlotājmāksla “Burvju ota”
1.-4.klasei
Lilita Jansone Pirmdiena 14.00-15.30
Trešdiena 14.00- 14.40
 15. Tēlotājmāksla “Burvju ota” 5.-12.klasei Dace Ruskule Trešdiena 14.00-16.20
215. kabinets
 16. Novada vēsture 8.-12. klase
Novadpētniecības pulciņš
Ligita Straube Trešdiena 13.50-15.20
307. kabinets
 17. Skatuves runa (1.-10.klasei) Elīza Hvane Otrdiena 14.00-14.40

Ceturtdiena 13.10- 14.40

310. kabinets

 18. Informātikas un robotikas pulciņš “Digitāļi”(5.-10.klase) Jānis Aizupietis Pirmdiena 14.40 – 17.00
218. kabinets
19. Rotu izgatavošana Inta Kļaviņa Trešdiena 14.00-16.20
215. kabinets
 20. Sporta spēles (4.-10.klase) Bruno Kārlis Pirmdiena 14.40-15.20
Otrdiena 14.40-15.20
Sporta zāle
21. Vispārējā fiziskā sagatavotība (5.-10.kl.) Bruno Kārlis Trešdiena 14.00-15.20.
Trenažieru zāle
22. Sporta spēles (1.-3.klase) Jānis Melngailis Trešdiena 14.40-15.20.
Ceturtdiena 14.00-14.40 Sporta zāle