Pulciņi

 Rīgas 85. vidusskolas interešu izglītības nodarbības 2017./2018.m.g.:

Nr.p.k Pulciņa nosaukums Skolotājs Nodarbību laiks un vieta
 1. Metāla apstrāde

“Metālapstrāde” 5.-9.klasei

 Sergejs Mihailovs Pirmdien 15.30-17.00

Metālapstrādes kabinets

 2. Kokapstrāde

“Kokapstrāde” 5.-9.klasei

 Sergejs Mihailovs Piektdien 15.30-17.00

Kokapstrādes kabinets

3. Tautas deju kolektīvi

Tautas dejas “Varavīksne” 1.-2.klasei

Edgars Siliņš Pirmdiena14.00-14.30, 14.50-15.20
Trešdiena, 14.00-14.30, 14.50-15.20
Piektdiena, 14.00-14.40
Svētku zāle
4. Tautas deju kolektīvi

Tautas dejas “Varavīksne” 3.-5.klasēm

Edgars Siliņš Pirmdiena,15.30-16.30
Trešdiena, 15.30-16.30
Piektdiena, 15.30-16.30
Svētku zāle
 5. 1.-2. kl. koris

“Mārītes”

 Andris Strēlis Otrdien, 13.10-13.50
Trešdien, 13.10-13.50Svētku zāle
 6. 3.-4.kl. koris

“Mārītes”

  Andris Strēlis Pirmdien, 13.10-13.50
Otrdien, 14.00-14.40Svētku zāle
 7. 2.-4.kl. vokālais ansamblis

“Cīrulīši”

  Andris Strēlis Otrdien, 14.50-16.20
Trešdien, 14.00-14.40Svētku zāle
 8. 9.-12. kl. vokālais ansamblis Elīza Hvane Otrdienās 8.30-9.10
Ceturtdienās 9.20-10.00
Piektdienās 14.40-16.10Svētku zāle
 9. 5.-9.kl koris

“Variācijas”

Elīza Hvane Otrdienās 14.50 – 16.10
Ceturtdienās 8.30 – 9.10Svētku zāle
10. Vokālais 5.-8. klašu ansamblis Elīza Hvane Otrdienās 7.50-8.30
Ceturtdienās 7.50-8.30
Piektdienās 14.00-14.40Svētku zāle
 11. Rokdarbi

“Darbīgie pirkstiņi” (1.kl.)

Zane Vilciņa Otrdiena 14.00 – 15.30

217.kabinets

12. Rokdarbi

“Darbīgie pirkstiņi” (2.kl.)

Zane Vilciņa Trešdiena 14.00 – 15.30

217.kabinets

13. Rokdarbi

“Darbīgie pirkstiņi” (3.-4.kl.)

Zane Vilciņa Ceturtdiena 13.10 – 14.40

217.kabinets

 14. Tēlotājmāksla

“Burvju ota” 1.-4.klasei

Lilita Jansone Pirmdiena 13.50 -15.20
Trešdiena 13.50 -14.30314.kabinets
 15. Tēlotājmāksla

“Burvju ota” 5.-12.klasei

Daina Brūdere Pirmdiena: 15:40 – 18:00

215.kabinets

 16. Novada vēsture 8.-12. klase
Novadpētniecības pulciņš
Ligita Straube Trešdiena 13.50-15.20

317. Kabinets

 17. Skatuves runa (1.-12.klasei) Silvija Endriksone Trešdien: 14.00-16.20

310.kabinets

 18. Teātra pulciņš „Vārdrūme” (1.-12.klasei) Silvija Endriksone  

Piektdien: 14.00-15.30

310. kabinets

 19. Informātikas un robotikas pulciņš “Digitāļi”

(5.-12.klase)

Jānis Aizupietis Pirmdienas: 15.30 – 16.30
Ceturtdienas: 15.30 – 16.30218. kabinets
 20. Sporta spēles (1.-7.) Bruno Kārlis Pirmdienas 14.50-15.30
Otrdienas 14.50-15.30Sporta zāle
21. Vispārējā fiziskā sagatavotība (8.-12.kl.) Bruno Kārlis Otrdienas 7.50-8.30
Ceturtdienas 7.50-8.30Trenažieru zāle