Skolēnu uzņemšana 1. klasē

 Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē notiek visu mācību gadu

pirmdienās no plkst.8.30-14.00

trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.30-13.00 208.kabinetā.

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt gan ierodoties iestādē klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski.