Bibliotēkas pakalpojumi

Rīgas 85.vidusskolas bibliotēka  no 2020.gada 25.maija atsāk pakalpojumu sniegšanu klātienē, ārkārtējās situācijas laikā nodrošinot informācijas resursu pieņemšanu darba dienās no plkst. 9:00 -15:00.

Att.: “Grāmatu laiks”, Edg.Mucenieks

Lasītāju apkalpošana notiek ievērojot sanitārās normas, sociālo distancēšanos un pulcēšanās ierobežojumus, tāpēc bibliotēkas lietotājiem jārēķinās ar būtiskiem ierobežojumiem – bibliotēkas telpas un bibliotēkas krājums brīvpieejā apmeklētājiem būs slēgts.

Mācību grāmatas un informācijas resursus apmeklētāji lūgti novietot uz speciāli šim nolūkam novietotiem galdiem pie ieejas bibliotēkā.

2 -3 darba dienu laikā, pēc grāmatu pieņemšanas bibliotēkā, skolēns e-klases pastā saņems apstiprinājumu par to saņemšanu.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikto ārkārtējo situāciju valstī (līdz 9.jūnijam), Kultūras ministrijas izstrādāto “sanitāro protokolu” un Rīgas pašvaldības norādījumus, mācību grāmatu pieņemšana bibliotēkā organizēta laikā no 27.-29.maijam.

Mācību grāmatas atgriezt bibliotēkā

1.- 4.  klašu skolēni lūgti 27.maijā no plkst. 9:00 -18:00;

5. – 8. klašu skolēni – 28.maijā no plkst. 9:00 – 16:00;

9. -11. klašu skolēni – 29.maijā no plkst. 9:00 – 15:00.

Sīkāku informāciju par grāmatu atgriešanas kārtību katrai klasei un skolēna individuālo bibliotēkas apmeklējuma laiku nosūtīs klases audzinātājs.

Jūnijā bibliotēka darbu turpinās. Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja sazināties ar skolas bibliotekāri rakstiski e-klases pastā.

 

Sagatavoja:

bibliotekāre

Anda Zariņa