Karjeras atbalsts nākotnes profesionāļiem

No 14.oktobra līdz 18.oktobrim visās Latvijas skolās norisināsies Karjeras nedēļa. Aicinām vecākus sadarbībā ar klašu audzinātājiem palīdzēt skolēniem ielūkoties šodienas un nākotnes darba tirgū! Cienījamie vecāki, aicinām jūs piedalīties klases stundās vai ielūgt sava bērna klasi ekskursijā uz darba vietu, tā paverot nākotnes profesionāļiem durvis uz darba pasauli un kopā ļaujoties pārdomām par izaugsmes iespējām. Šogad Karjeras nedēļas tēma ir ,,Nākotnes profesijas”, tās devīze – “Ielogojies nākotnē!”.

Valsts Izglītības attīstības aģentūra aicina pašvaldības un skolas rosināt jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību attīstīt prasmes un kompetences, kas noderēs nākotnē.

Rīgas 85.vidusskolā Karjeras nedēļā plānoti gan zīmējumu un eseju konkursi, gan interaktīvas nodarbības, kas mudinās skolēnus domāt par attīstības tendencēm dažādās tautsaimniecības nozarēs. Mācību gada laikā ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros plānoti pasākumi, kas skolēniem ļaus paplašināt priekšstatu par darba iespējām animācijas, valsts pārvaldes, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, ēdināšanas, viesu izmitināšanas un tūrisma nozarē, mākslas un kultūras jomā. Projekta ietvaros veicināsim skolēnu pašizpēti un izpratni par vispārējām prasmēm, lai mudinātu tās pilnveidot. Mācību priekšmetu stundās viesosies AS Swedbank programmas “Dzīvei gatavs!” lektori. Teorētisko zināšanu saistība ar modernajām tehnoloģijām un nākotnes profesijām būs skolas karjeras attīstība atbalsta programmas prioritāte 2019./2020.mācību gadā.

Tomēr vecāku piemērs un profesionālās veiksmes ir neatsverams atbalsts skolēna veiksmīgai karjeras attīstībai un motivācija izaugsmei.

Sagatavoja:

pedagogs karjeras konsultants

Anda Zariņa

T.:26168223