Skolas pret naida runu

Šodien Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros skolā notiek izglītojošs seminārs 9. – 10. klasēm “Skolas pret naida runu”. Semināru piedāvā Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar ekspertiem no biedrības “Līdzdalības platforma”.

Semināra mērķis ­– veicināt skolēnu izpratni par neiecietības jautājumiem, sekmējot tolerantu un vienlīdzīgo attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām, ka arī to iekļaušanu sabiedrībā.  Izglītojošas aktivitātes palīdzēs skolēniem iepazīt neiecietības un naida runas aspektus, kā arī veicinās skolēnu spēju adekvāti reaģēt uz naida runas izpausmēm internetā.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.