Profesionālo interešu noteikšana NVA

25. martā 9.a klase apmeklēja Nodarbinātības Valsts aģentūras rīkotās grupu karjeras konsultācijas skolu jauniešiem. Skolēni uzzināja par Aģentūras piedāvātajām iespējām jauniešu karjeras attīstības atbalstam un aizpildīja anketu “Profesionālo ieviržu noteikšanai”.

Akcentējot digitālās nedēļas norises Eiropā, daļa karjeras konsultācijas tika veltīta, lai iepazīstinātu ar Aģentūras piedāvātajiem interneta resursiem. Konsultācijas noslēgumā skolēni aizpildīja anketu profesionālo ieviržu noteikšanai un pārrunāja iegūtos rezultātus. NVA apmeklējumam vajadzētu kļūt par impulsu jauniešu tālākai karjeras interešu izpētei, kas turpinātos aizpildot Aģentūras interneta vietnē www.viss.gov.lv jauniešiem piedāvātās anketas, patstāvīgi vācot ziņas par profesijām un tām nepieciešamo izglītību, uzrunājot ģimenes locekļus, skolotājus un karjeras konsultantus gan skolā, gan Nodarbinātības Valsts aģentūrā.

NVA karjeras konsultante Inese Markēviča jauniešiem ieteica nepaļauties uz citu ieteikumiem turpmākās izglītības izvēlē, bet veikt rūpīgu analīzi, lai savas intereses, vērtības un vēlmes saskaņotu ar spējām un darba tirgū esošo situāciju. Tāpat konsultante ieteica, neatkarīgi no profesionālās izvēles, noteikti iegūt vidējo izglītību, lai nākotnē nerastos šķēršļi izaugsmes iespējām jebkurā profesionālās darbības jomā.

Skolēnus, kuri izlēmuši apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo programmu, aicinām turpināt izglītību mūsu – Rīgas 85.vidusskolā. Nelielais vidusskolēnu skaits līdzās kvalitatīvai izglītībai ļaus izbaudīt skolas kolektīvu kā vienotu komandu, izjust individuālu pieeju katra skolēna attīstības vajadzībām un izaugsmei. Papildus atbalstu izglītības sasniegumu un karjeras attīstības sekmēšanai skolēni saņems  Eiropas Sociālā Fondu finansēto projektu – “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Atgādinām, ka individuālas bezmaksas karjeras konsultācijas skolēniem pieejamas visās Valsts Nodarbinātības aģentūras filiālēs un skolā, iepriekš piesakoties pie skolas pedagoga karjeras konsultanta Andas Zariņas personīgi skolas bibliotēkā vai rakstot uz e-pastu: zarinanda@gmail.com.

Aicinām vecākus būt ieinteresētiem un atsaucīgiem, sniedzot atbalstu 9.klases skolēniem nākamās izglītības iestādes izvēlē. Rīgas 85.vidusskolas  piedāvātās mācību programmas izvēli uzskatīsim par lielāko atzinību skolas kolektīva darbam.

Sagatavoja:

Pedagogs karjeras konsultants

Anda Zariņa