Sveicam Rīgas pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!

Priecājamies, lepojamies un sveicam 9.a klases skolēnus Martu Almu Melbārdi, Alenu Silvestru Aizupieti un Lindu Keitu Trepšu. Pateicamies priekšmetu skolotājiem, vecākiem un klases audzinātājai par skolēniem sniegto atbalstu!

Sveicam Rīgas pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!

Priecājamies, lepojamies un sveicam 9.a klases skolēnus Martu Almu Melbārdi, Alenu Silvestru Aizupieti un Lindu Keitu Trepšu. Pateicamies priekšmetu skolotājiem, vecākiem un klases audzinātājai par skolēniem sniegto atbalstu!

Janvārī Rīgas 85.vidusskolas skolēni ieguva godalgotas vietas un atzinības vairākās Rīgas pilsētas mācību priekšmetu 2. posma olimpiādēs.

Martai Almai Melbārdei no 9.a kl. 3.vieta Rīgas pilsētas vēstures 25.olimpiādes 2.posmā un 3. vieta Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 45. olimpiādes 2.posmā. Vēstures skolotāja Ligita Straube. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ieva Valaine

Rīgas pilsētas bioloģijas 41.olimpiādes 2 posmā – 1.vieta un uzaicinājums piedalīties Bioloģijas 41. valsts olimpiādē Alenam Silvestram Aizupietim (9.a kl.); bet Lindai Keitai Trepšai – atzinības raksts. Bioloģijas skolotāja Baiba Ralle un Ilze Izabella Dindune. 9.a klases audzinātāja Iveta Zinovatnaja.

Paldies jauniešiem un skolotājiem! Lepojamies un vēlam veiksmi un zinātkāri arī turpmāk!