Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi otrajā semestrī

Ar LR Ministru kabineta rīkojumu “Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 2018./2019.mācību gada otrajā semestrī” (LR MK Rīk. Nr.6, 09.01.2019.) visām Latvijas skolām dāvāta iespēja plānot kultūras pasākumu apmeklējumus skolēniem, tā veicinot pāreju uz kompetencēs balstītu pieeju mācību un audzināšanas darbam.

Atšķirībā no 2018./2019. mācību gada I semestra, kad programmas “Latvijas skolas soma” pasākumu tematika bija veltīta Latvijas valstiskuma veidošanās un saglabāšanas liecībām,  otrajā II semestrī vairāk uzmanības pievērsts zinātnes un inovāciju attīstībai Latvijā, kā arī Latvijas dabai un kultūrainavas izpētei.

Rīgas pilsētvides izpratnes veicināšanai un savas pilsētas kultūrvēsturisko vērtību apzināšanai plānota 7.a un 7.b klases piedalīšanās nodarbībā “Vecrīgas pētnieks” 13.februārī. Savukārt trešās un sestās klases Rīgas priekšpilsētas kolorītu iepazīs animācijas filmas “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” varoņu acīm kinoseansā “Splendid Palace”. Ieskatu pilsētas vēsturē 3.a klase gūs Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja nodarbībā “Rīga teikās un leģendās”, bet 3.c klases piedalīsies radošajā darbnīcā “Biržas raksti” mākslas muzejā Rīgas birža.

Tā projektu nedēļas laikā daļa sākumskolas skolēnu apmeklēs muzejpedagoģiskās nodarbības Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Farmācijas muzejā un Rīgas Motormuzejā. Latvijas dabu un dzīvniekus, kā arī to aizsardzības problēmas otro, trešo un ceturto klašu skolēni iepazīs tematiskajās nodarbībās Latvijas Dabas muzejā.

Bibliotēku kā mācību un darba vidi otrās klases skolēni iepazīs projektu nedēļā apmeklējot Latvijas Nacionālo bibliotēku un viesojoties Rīgas pilsētas Cetrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Vidzeme” projektu nedēļas laikā.  

Pirmo un otro klašu skolēnus priecēs zīmējumteātris “Vilks”, kas skolā viesosies 18.martā –  tūlīt pēc pavasara brīvlaika. Savukārt vecākās klases apmeklēs Latvijas Nacionālo teātri, lai vērtētu un analizētu tādas latviešu autoru lugas un romāna dramatizējumus kā Raiņa “Pūt, vējiņi” un Māra Bērziņa “Svina garša”.

Pasākumi ir saplānoti, tagad priekšmet skolotāji sadarbojas, lai nodrošinātu starppriekšmetu saikni un mudinātu skolēnus izteikt savu viedokli un pārdomas pēc pasākuma apmeklējuma.

Precīza informācija par programmas “Latvijas skolas soma” pasākumu norises laiku publicēta skolas notikumu kalendārā.

Informāciju sagatavoja: A.Zariņa

Programmas “Latvijas skolas soma”

koordinatore Rīgas 85.vidusskolā