Metodikas “Profesijas un mācību priekšmeti” aprobācija

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” paver iespējas pedagogu sadarbībai un tālākizglītībai. Projektā ietvaros pedagogi karjeras konsultanti ne tikai rīko izglītojošus pasākumus skolēniem, bet arī papildina savas zināšanas un prasmes, apgūstot jaunas darba metodes.

Oktobrī sociālo zinību stundās trešajās, sestajā un devītajā klasē notika metodes “Profesijas un mācību priekšmeti” aprobācija, ko vadīja skolas pedagogi karjeras konsultanti Indra Jēruma un Anda Zariņa, piedaloties sociālo zinību skolotājām Ivitai Pangai un Ligitai Straubei. Īpaši sākumskolas klasēs metode izpelnījās skolēnu interesi un darbošanās prieku. Pēc īsa pārdomu brīža tika saskatīta saistība pat starp tulka profesiju un angļu valodas mācību priekšmetu. Stundai beidzoties skolēni atzina, ka visi mācību priekšmeti ir noderīgi nākotnes karjerai.

Noderīga pieredze bija darba ar interneta resursiem konkrēta mācību mērķa sasniegšanai. Gatavojot profesijas un mācību priekšmeta prezentāciju, meklējot to saskares punktus skolēniem bija pieejami tādi elektroniskie resursi kā http://www.profesijupasaule.lv , profesiju klasifikators http://lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=80154 un informācija valsts Izglītības attīstības aģentūras interneta vietnē http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/ .

Metodikas īstenošanai nepieciešamās profesiju un mācību priekšmetu kartītes, kā arī apraksts par darba gaitu ir saņemams skolas bibliotēkā un izmantojams jebkurā mācību priekšmetā, lai akcentētu tā lietderību dažādu profesiju pārstāvjiem.

Sagatavoja: bibliotekāre un pedagogs karjeras konsultants

Anda Zariņa