Karjeras attīstība no skolas sola līdz sirmam vecumam

Šonedēļ līdztekus mācību darbam skolā notika karjeras nodarbības, kuras vadīja biedrības “Alternatīvā attīstība” atraktīvās izaugsmes treneres Sanita un Inga. Nodarbības apmeklēja dažādas klašu grupas, sākot no pirmklasniekiem līdz pat desmitās klases skolēniem.

Pasākums “Karjeras attīstība no skolas sola līdz sirmam vecumam” īstenots ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Katrai vecuma grupai karjeras nodarbības tika veidotas kā atsevišķs posms nebeidzamā ciklā “Karjeras attīstība no skolas sola līdz sirmam vecumam”, uzsverot nepieciešamību domāt par personības izaugsmi un izglītību jebkurā vecumā.

Nodarbību mērķis bija palīdzēt skolēniem izzināt un attīstīt savus talantus, intereses, spējas un prasmes, kā arī paplašināt redzesloku un veidot izpratni par to – “Kas es esmu? Kādai saimniecības nozarei un profesijai esmu piemērots?”. Sākumskolas skolēni to darīja, cenšoties caur piemīlīgu zvēriņu prizmu saskatīt klases biedru un savas rakstura īpatnības vai atšķirīgās intereses. 5. – 6.klases skolēni salīdzināja sevi ar dažādām dabas parādībām un ūdeni, meklēja līdzības savā un kāda iemīļota dzīvnieka uzvedībā, mācījās sapņot par nākotnes profesiju, attīstīt prasmes kā sapņus piepildīt. Nodarbības noslēgumā skolēnus iepriecināja spēle “Brīnumu tunelītis”, kas katram dalībniekam uz mirkli ļāva justies kā veiksminiekam. Pamatskolas vecākās klases zīmēja savu “Karjeras māju”, meklējot atbalsta punktus veiksmīgas karjeras veidošanā. Savukārt vidusskolēni izspēlēja “Profesiju salu”, kur ikviens “salas iedzīvotājs” modelēja savu uzvedību dažādās situācijās, meklēja sadarbības partnerus un mācījās saskatīt un izcelt līdzcilvēku stiprās puses un resursus.

Sagatavoja:

A.Zariņa

Pedagogs karjeras konsultants