Projekts “Rīdzinieka iedvesmas grāmata”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atzinis par kvalitatīvu un piešķīris nepieciešamo finansējumu Rīgas 85. vidusskolas projektam “Rīdzinieka iedvesmas grāmata”.

Projekts iecerēts, lai mudinātu jauniešus apjaust kultūras daudzveidību Rīgas pilsētā, pievēršot uzmanību vairāku etniskās izcelsmes un paaudžu piederīgo pilsētnieku atstātajam mantojumam un šodienas aktivitātēm. Kopīga pieredze un izpratne veicinās iecietību pret atšķirīgo un izskaudīs neiecietību. Projekta mērķis ir organizēt secīgu aktivitāšu kopumu, kas sekmētu skolēnu izpratni par procesiem sabiedrībā, dažādas etniskās izcelsmes rīdzinieku pienesumu pilsētas kultūrvides veidošanā un katras personības lomu sabiedrības kopējā attīstībā, tā akcentējot jauniešu iespējas iedvesmot un veicināt iecietību un starpkultūru dialogu Rīgā, mūsdienu globalizācijas apstākļos.

Projekta īstenošanas laikā no š. g. 12. marta līdz 30. novembrim plānoti izglītojoši pasākumi Žaņa Lipkes memoriālā un vairākos Rīgas teātros. Tāpat skolēni pulcēsies diskusiju klubos – domnīcās, kur dalīsies iespaidos par redzēto ar vienaudžiem no Rīgas Klasiskās ģimnāzijas un Rīgas Lietuviešu vidusskolas. Skolēnu radošie darbi, pārdomas un vizualizācijas tiks apkopotas poligrāfiskā izdevumā “Rīdzinieka iedvesmas grāmata”, kuras atvēršana plānoti šī gada novembrī.

Aicinām 7. – 12.klašu skolēnus pieteikties projekta radošajā komandā un piedalīties “Rīdzinieku iedvesmas grāmatas” tapšanā!

Ja Tevi interesē Rīgas nākotne, kultūra, teātru dzīve un iedvesmo vēsture, piesaki savu dalību vēstures skolotājai Ligitas Straube vai raksti projekta koordinatorei un skolas bibliotekārei Andai Zariņai uz e-pastu: zarinanda@gmail.com līdz š.g. 27. martam.

Mēs piedāvājam iepazīt Rīgu un rīdziniekus dažādos laikos un izpausmēs, piedalīties un vadīt radošas darbnīcas vienaudžiem Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā un Rīgas Lietuviešu vidusskolā, kā arī līdzdarboties Rīdzinieka iedvesmas grāmatas tapšanā. Tā būs noderīga pieredze, kas paplašinās ikviena redzesloku un iedvesmos labvēlīgai attieksmei pret pilsētu un pasauli kopumā.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Sagatavoja: Anda Zariņa
projekta koordinatore
Tālr.:26168223