“ Vēsture – aizraušanās un darbs ”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros  29.11.2017. Rīgas 85.vidusskolā 1.-12.klases skolēniem notika interaktīvā lekcija par darba pasaules iepazīšanu un izglītības iespējām –“ Vēsture – aizraušanās un darbs ”.

Lektors novadīja lekcijas par vēsturi kā vaļas prieku un profesiju, daloties savā personīgajā pieredzē. Kopumā tika novadītas  5 lekcijas, piecām grupām-1.,2.klases, 3.,4 klases, 5.,6.klases, 7.,8 klases, 9.,12.klases, ievērojot skolēnu vecumposmu. Lai nodarbība būtu interesantāka un  uzrunātu skolēnus, tika izmantots vizuālais materiāls un uzskates līdzekļi.

Ievaddaļā lektors noskaidroja, ko skolēni zina par vēsturi kā brīvā laika pavadīšanas veidu un vēsturi kā profesionālo darbību, kā arī, ko skolēni vēlas uzzināt.

Lektors izskaidroja jēdzienu–vēsture, vēsture kā izziņas avots un izklaide- brīvā laika pavadīšana, vēstures izzināšana, aizraušanās un profesionālā darbība. Uzskatāmi izskaidroja, kā, izspēlējot vēstures notikumus, rekonstruējot sadzīvi, būves, tehniku, var izprast un no jauna apgūt senos amatus. Tika iekļauts arī stāstījums par profesijām, kurās nepieciešamas vēsturnieka izglītība. Lektors informēja par izglītību un studiju  programmu, un specializācijas iespējām vēstures nozarē.

Vēsture nav vienīgā nozare, kura paver iespēju, bet ir viena no daudzām nozarēm, kur realizēt savus mērķus un veidot karjeru. Lektors dalījās personīgajā pieredzē un savā veiksmes stāstā par uzņēmējdarbību- Tērvetes koka pili, vikingu kuģi  Indriķi u.c.

Skolēni piedalījās diskusijā un no lektora saņēma  atbildes uz saviem interesējošajiem jautājumiem.

Pēc lekcijas skolēniem tika uzdoti jautājumi, viņu pārdomas un ieguvums no šīs lekcijas. Kopumā skolēni lekciju vērtēja kā labu, bija skolēni, kuriem dziļāk ieinteresēja šī nozare. Daudzus skolēnus ieinteresēja vēstures tēma, jo pēc šīs nodarbības izteica vēlmi vairāk pievērst uzmanību šiem jautājumiem.