Karjeras atbalsts

No 2017. gada septembra Rīgas 85.vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Projekta mērķi ir uzlabot karjeras atbalstu izglītojamiem visās vecuma grupās, nodrošināt karjeras un vadības prasmju apguvi, veidot izpratni un nodrošināt informācijas pieejamību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Šobrīd rit aktivitāšu plānošanas darbs. Projekta ietvaros rīkotie pasākumi bagātinās skolas karjeras izglītības programmu. Skolēniem projekta aktivitātes ļaus labāk izprast karjeras informāciju, paplašinās redzes loku, dos impulsu iepazīt sevi un profesiju pasauli dažādos aspektos, kā arī tikties ar profesionāļiem uzņēmumos un meistardarbnīcās skolas vidē. Pedagogiem tā būs iespēja gūt jaunu pieredzi un izkopt darba metodes karjeras izglītības jomā.  Projekts turpināsies līdz 2020. gada 31.decembrim.

Latvijā projekta īstenošanu koordinē Valsts izglītības attīstības aģentūra, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām. Skolas sadarbības partneris projekta aktivitāšu īstenošanai ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Atbildīgā par projekta norisi skolā ir pedagogs karjeras konsultants, skolotāja Indra Jēruma.